Villkor

Välkommen till Green Plank-webbplatsen ("Webbplatsen"). Innan du kan använda webbplatsen måste du läsa, förstå och samtycka till att vara bunden av följande användningsvillkor, alla policyer och villkor som införlivas med referens, och några efterföljande förändringar i föregången. Genom att använda denna webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor. Om du inte håller med om någon del av dessa användarvillkor, ANVÄND INTE DENNA WEBBPLATS ELLER Hämta några material från det.

Green Plank AB (“Green Plank”) förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra eller ändra villkoren i användarvillkoren eller någon policy eller riktlinje för webbplatsen. Eventuella ändringar eller ändringar kommer att vara effektiva vid publicering av revideringarna och meddelandet om sådana ändringar på webbplatsen. Din fortsatta användning av denna webbplats efter publiceringen av dess ändringar eller ändringar kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar eller ändringar. Därför bör du ofta granska användarvillkoren och tillämpliga policyer då och då för att förstå villkoren som gäller för din användning av sajten.

Dessa användarvillkor förändrar inte på något sätt villkoren för något annat avtal du kan ha med Green Plank för andra produkter eller tjänster.

Frågor eller kommentarer om webbplatsen eller dess innehåll ska riktas till

 1. INCORPORATED POLICIES ELLER VILLKOR
  1. Integritetspolicy. Green Plank tror starkt på att skydda användarnas integritet och ge dig meddelande om Green Planks insamlings- och användningsinformation, inklusive personlig information, som samlas in från webbplatsen. Därför har Green Plank antagit en Integritetspolicy att du bör referera för att förstå hur Green Plank använder och samlar in information.
  2. Försäljningsvillkor. Alla beställningar som görs via webbplatsen regleras av Green Planks försäljningsvillkor. Du bör hänvisa till vår Försäljningsvillkor för att lära dig mer om tillämpliga produktgarantier, vår returpolicy och leveransvillkor. Genom att beställa och / eller acceptera leverans av produkterna, samtycker du till att vara bunden av dessa Försäljningsvillkor, Returpolicy, Fraktvillkor inklusive ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar däri. Försäljningsvillkoren, returpolicyen och leveransvillkoren kan ändras utan föregående meddelande när som helst, enligt Green Planks eget gottfinnande, så du bör granska försäljningsvillkoren, returpolicyn och leveransvillkoren varje gång du gör ett köp.
  3. Användningsvillkor för webbplatsen (användaravtal)
   1. Genom att ladda ner, kopiera, reproducera, återfördela, skriva ut eller använda material som ägs av Green Plank AB (Green Plank) och specifikt gjort tillgängligt på Green Plank webbplats, anger du ditt godkännande av detta användaravtal och samtycker till alla användarvillkor i detta Användaravtal.
   2. Materialmaterial fungerar oavsett om det är skriftligt, grafiskt, fotografiskt, visuellt, ljud och alla ämnen som ägs av Green Plank som visas eller har implementerats på webbplatsen GreenPlank.eu.
   3. Som är fallet med allt material på GreenPlank.eu webbplats är skyddat av upphovsrätt.
   4. Tillstånd (tillstånd) att använda Green Planks webbplatsmaterial beviljas på villkor enligt dessa användarvillkor.
   5. Ingenting i beviljandet av detta tillstånd utgör ett oåterkalleligt privilegium eller rätt för användarens sida.
   6. Green Plank förbehåller sig rätten att återkalla tillstånd att använda något av dess upphovsrättsskyddade material i händelse av att Green Plank fastställer att användaren av det upphovsrättsskyddade materialet har missbrukat privilegiet att använda materialet på det sätt som anges i dessa användarvillkor.
   7. Användaren av det upphovsrättsskyddade materialet vid meddelandet från Green Plank ska omedelbart upphöra och avstå från att använda materialet, och om materialet visas på en webbplats ska du omedelbart ta bort materialet från webbplatsen utan onödigt dröjsmål.
 2. MEDLEMSKAPSKONTROLLFÖRPLIKTELSER

  När du har godkänt dessa användarvillkor kan du öppna ett medlemskapskonto under medlemskapssektionen på webbplatsen (”medlemskontot”) som privatkund eller grossist / återförsäljare. Som en del av medlemsregistreringen kan den som öppnar medlemskontot på webbplatsen (”administratören”) välja att ge oss information om andra användare som har behörighet att utföra vissa funktioner på administratörens vägnar via medlemskontot ( ”Auktoriserade användare”). Administratören ska specifikt välja vilka funktioner varje auktoriserad användare har behörighet att utföra via webbplatsen.

  Auktoriserade användare kan komma åt webbplatsen med sina egna personliga lösenord, men kan bara utföra de valda funktionerna för administratörens räkning. När som helst kan en administratör ändra en auktoriserad användares personliga lösenord för att förhindra hans eller hennes åtkomst till webbplatsen, begränsa den auktoriserade användarens myndighet att utföra vissa funktioner på medlemmens vägnar eller på annat sätt ändra, lägga till eller ta bort auktoriserade användare. Om en auktoriserad användare inte längre har behörighet att agera på din vägnar, är administratören ansvarig för att använda dessa säkerhetsförfaranden som vi har gjort tillgängliga för dig för att avsluta eller begränsa den auktoriserade användarens åtkomst till webbplatsen.
  Du kommer att få ett lösenord och en kontobeteckning när du har slutfört medlemskapskontoinformationen. Om du är administratör för ditt medlemskonto, med tanke på din användning av webbplatsen, samtycker du till:

  1. att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv och / eller det företag som du representerar, inklusive men inte begränsat till information om någon och alla auktoriserade användare; inklusive eventuella speciella omständigheter eller begränsningar som gäller för varje auktoriserad användare;
  2. att du representerar och garanterar att du har kapacitet och auktoritet att utföra avtal och göra beställningar för Green Plank-produkter och -tjänster för dig eller ditt företag;
  3. att en beställning som du eller en auktoriserad användare har gjort via webbplatsen motsvarar en signerad inköpsorder och att du härmed avstår från alla framtida utmaningar till giltighet och verkställbarhet av alla beställningar som skickats via webbplatsen på grund av att den överfördes elektroniskt och auktoriserat;
  4. att du ansvarar för alla kostnader och avgifter, inklusive utan begränsning, telefonavgifter och telekommunikationsutrustning, som uppstår för att använda webbplatsen;
  5. att du (och ditt företag, om tillämpligt) är fullt ansvarigt för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller ditt medlemskonto och accepterar allt ansvar för alla handlingar eller underlåtenheter från dina auktoriserade användare som uppstår till följd av deras användning av webbplatsen, även om sådant handlingar eller underlåtenheter är inte specifikt godkända av dig;
  6. att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt lösenord eller medlemskapskonto eller något annat säkerhetsbrott; och
  7. att du är helt ansvarig för att hantera ditt medlemskonto, inklusive men inte begränsat till:
   1. bibehålla sekretess för lösenord och / eller information om medlemskapskonto;
   2. upprätthålla och uppdatera informationen om medlemskontot snabbt för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig;
   3. säkerställa att varje auktoriserad användare har kapacitet och auktoritet att utföra de funktioner som de har godkänts av dig att utföra för dig eller ditt företag; och
   4. säga upp eller begränsa någon auktoriserad användares åtkomst till sajten om någon auktoriserad användare inte längre har behörighet att agera eller utföra vissa funktioner för din räkning.

   Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller om vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, kan vi stänga av eller avsluta ditt medlemskonto och vägra alla aktuella och framtida användning av webbplatsen av dig. Information om medlemskapskonto och viss annan information om dig omfattas av vår integritetspolicy. För mer information, se vår sekretesspolicy.

 3. INNEHÅLL AV INNEHÅLL
  Allt innehåll som ingår på denna webbplats tillhör Green Plank och / eller dess olika tredjepartsleverantörer och distributörer och är skyddad enligt immateriella rättigheter i Sverige och andra länder. Inget av innehållet som finns på denna webbplats får reproduceras, publiceras, distribueras, visas, säljas, överföras eller ändras utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Green Plank och / eller dess tredjepartsleverantörer och distributörer.
 4. UPPHOVSRÄTT
  Allt upphovsrättsskyddat och upphovsrättsskyddat material på denna webbplats, inklusive, utan begränsning, Green Plank-logotypen, design, text, grafik, bilder och andra filer, och urvalet och arrangemanget ("Material") tillhör Green Plank, ALL RÄTTIGHETER reserverade Copyright © 2010 Green Plank AB och / eller dess licensgivare. Med undantag för vad som anges här får inget av materialet kopieras, reproduceras, distribueras, publiceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, inspelning eller annars, utan föregående skriftligt tillstånd från Green Plank eller respektive copyrightägare.
 5. VARUMÄRKER OCH SERVICEMARKER
  Green Plank, Green Plank-logotypen och de produkter och tjänster som beskrivs på denna webbplats, inklusive utan begränsning, "Green Plank", är antingen varumärken, servicemärken eller registrerade varumärken som tillhör Green Plank och dess leverantörer och licensgivare, och får inte kopieras , imiteras eller används, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Green Plank eller dess leverantörer eller licensgivare. Dessutom är alla sidhuvuden, anpassad grafik, knappikoner och skript servicemärken, varumärken och / eller handelsklänning för Green Plank, och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan den tidigare skriftligt tillstånd från Green Plank. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och Green Plank-namn eller logoer som nämns häri tillhör deras respektive ägare.
 6. ANVÄNDNING AV WEBBPLATS
  Green Plank ger dig en begränsad licens för att använda denna webbplats, för att göra legitima beställningar och inköp och får inte använda denna webbplats för något annat syfte, inklusive utan begränsning, för att göra någon spekulativ, falsk eller bedräglig order eller någon beställning i väntan på efterfrågan. Sådant bidrag inkluderar inte, utan begränsning: (a) någon återförsäljning eller kommersiell användning av webbplatsen och / eller tekniken eller innehållet däri; (b) insamling och användning av produktlistor eller beskrivningar; (c) göra derivatanvändningar av sajten och dess innehåll; eller (d) användning av någon data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsmetoder. Med undantag för vad som anges ovan överförs du inte någon rättighet eller licens genom implication, estoppel eller på annat sätt i eller under något patent, varumärke, upphovsrätt eller äganderätt till Green Plank eller någon tredje part.

  Denna webbplats och innehållet som tillhandahålls på denna webbplats får inte kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, publiceras, sänds eller distribueras utan skriftligt tillstånd från Green Plank, förutom att du kan ladda ner, visa och skriva ut material som presenteras på denna webbplats för endast licensierade ändamål; under förutsättning att du inte får, utan tillstånd från Green Plank eller respektive upphovsrättsägare, (a) kopiera, publicera eller publicera material på någon webbplats, datornätverk eller sändnings- eller publikationsmedia, (b) modifiera materialet, och (c) ta bort eller ändra upphovsrätts-, varumärkes- och andra äganderätt som finns i materialet. Obehörig användning av denna webbplats och / eller materialet på denna webbplats kan bryta mot gällande upphovsrätt, varumärke eller annan immaterialrätt eller andra lagar.

  Du får inte använda, inrama eller använda inramningstekniker för att bifoga någon Green Plank-varumärke, logotyp eller annan egenutvecklad information (inklusive bilderna som finns på denna sajt, innehållet i text eller layout / design på någon sida eller form på en sida ) utan Green Planks uttryckliga skriftliga medgivande. Vidare får du inte använda några metataggar eller någon annan ”dold text” som använder ett Green Plank-namn, varumärke eller produktnamn utan Green Planks uttryckliga skriftliga medgivande.

 7. ÅLDER OCH ANSVAR
  Du föreställer att du är i tillräcklig laglig ålder för att använda denna webbplats och för att skapa bindande juridiska skyldigheter för allt ansvar du kan åläggas till följd av användningen av denna webbplats. Du förstår att du är ekonomiskt ansvarig för all användning av denna webbplats av dig och de som använder din inloggningsinformation.
 8. UPPSÄGNING
  Du samtycker till att Green Plank, efter eget gottfinnande, kan säga upp ditt eller något godkänt användares lösenord, konto eller användning av webbplatsen, eller begränsa din eller någon auktoriserad användares åtkomst till någon del av denna webbplats, av någon anledning, inklusive utan begränsning, för brist på användning eller om Green Plank anser att du eller någon auktoriserad användare har kränkt eller agerat inkonsekvent med användarvillkoren eller tillämpliga lagar eller förordningar. Green Plank kan också, efter eget gottfinnande och när som helst, upphöra att tillhandahålla webbplatsen, eller någon del därav, med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att varje uppsägning av åtkomst till webbplatsen enligt någon bestämmelse i användarvillkoren kan ske utan föregående meddelande, och erkänner och samtycker till att Green Plank omedelbart kan inaktivera eller ta bort ditt medlemskonto och all relaterad information och filer på ditt konto och / eller utesluter ytterligare åtkomst till sådana filer eller webbplatsen. Du samtycker till att Green Plank inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning eller begränsning av åtkomst till webbplatsen.
 9. AVSÄTTNING AV GARANTIER OCH REPRESENTATIONER
  DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÄR ENLIGT RISK. WEBBPLATSEN OCH MATERIALEN TILLFÖRES DET ”SOM ÄR” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGT” GRUND. DU ERKÄNNER ATT DU HAR FRÅNGÅTT AV GRÖN PLANK ATT ÅTGÄRJA DIN EGNA DÅLIGA DILIGENS MED RESPEKT PÅ DENNA WEBBPLATS. GRÖN PLANK GÖR INGEN UTSKRIFTER ELLER GARANTIER, ELLER UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, AV NÅGONSKAP MED RESULTAT TILL DEN GRÖNA PLANKSIDEN, DETTA DRIFT, INNEHÅLL, INFORMATION, MATERIAL.

  GRÖNA PLANKER FRÅN UTTRYCKLAR ALLA REPRESENTATIONER OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLISERADE, AV NÅGON SIN MED HÄR FÖR DENNA WEBBPLATS ELLER SIN ANVÄNDNING, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAD FÖR VÄRMHET, FITNESS FÖR EN SÄRSKILD HÄNDELSE, RÄTTIGHET ELLER RÄTTIGHET AV RETTIGHET INNEHÅLLET ELLER DATA UPPFINDA PÅ DENNA WEBBPLATS, TITEL OCH INTE-INRENKT, OCH DE SOM UPPSTÅLS AV STATUT ELLER ANNAT I LAG ELLER KVALITET, ELLER FRÅN EN KURS OM HANDEL ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL

 10. ANSVARSBEGRÄNSNING
  Du håller med om att gröna planken, dess ledare, tjänstemän, anställda eller andra representanter inte ska vara ansvariga för skador som uppstår från anläggningen, innehåll, tillgång till eller användning av webbplatsen. Du håller med om att denna begränsning av ansvaret, är omfattande och tillämpas på alla skador av något slag, inklusive utan begränsning direkt, indirekt, kompensatorisk, särskild, tillfällig, punktsamma och konsekventa skador, inklusive men inte begränsat till skador, ANVÄNDNING, DATA ELLER ÖVRIGA OTRYCKLIGA TAPER (Även om grön planke har anmälts om möjliga skador).

  INGEN HÄNDELSER SKALL SAMMANSTÄLLNINGEN AV GRÖN PLANK (VAR I KONTRAKT, GARANTI, TORT (INKLUDERANDE NEGLIGENS), PRODUKTANSVAR, STÄRKT ANSVAR ELLER ANNAN TEORI) UPPFÖRA ELLER FÖRBÄLJA TILL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN BETALAD GRÖN PLANK, SOM VAR ÄR MINDRE.

  Vissa lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. Om dessa lagar är tillämpliga, kanske vissa eller alla ovanstående ansvarsfriskrivningar, undantag eller begränsningar kanske inte gäller dig, och du kan ha ytterligare rättigheter till de som finns här.

 11. SKADEERSÄTTNING
  Du ska skydda, försvara och hålla oskadlig Green Plank och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, representanter och ombud från och mot eventuella förluster, ansvarsförhållanden, skadestånd, krav, skadestånd, kostnader eller utgifter inklusive utan begränsning rimliga lagliga, redovisnings- och andra professionella avgifter, som tas ut av eller för din räkning utöver det ansvar som beskrivs här eller av tredje parter som härrör från eller i samband med din användning eller någon av dina auktoriserade användares användning av denna webbplats, inklusive men inte begränsat någon överträdelse av du eller någon auktoriserad användare av användarvillkoren. Green Plank förbehåller sig rätten att åta sig det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden, med förbehåll för ersättning av dig, vilket inte ska ursäkta dina skadeståndskrav.
 12. VERKTYG & FUNKTIONER
  Alla verktyg, funktioner, miniräknare etc. tillhandahålls endast som tillåtelse. Alla resultat är uppskattningar och ska användas som sådana. Green Plank kan inte hållas ansvarig eller ansvarig för information som härrör från användningen av de medföljande verktygen och funktionerna på www.GreenPlank.eu.
 13. VÄRA KÖP / FINNA ETT PRO / FÅ EN PRIS
  Green Plank garanterar inte att vi kan matcha dina servicebehov med en servicepersonal eller att det finns servicepersonal i ditt område som antingen är kapabla eller villiga att fullfölja dina servicebehov. Även om vi vidtar vissa åtgärder för att undersöka referenser för våra listade servicepersonal, gör Green Plank inga garantier eller framställningar angående färdigheterna eller representationerna för en sådan servicepersonal eller kvaliteten på jobbet som han eller hon kan utföra för dig om du väljer att behålla deras tjänster. Green Plank stöder inte eller rekommenderar tjänster från någon speciell servicepersonal. Det är helt upp till dig att ingå ett direkt avtal eller på annat sätt nå avtal med en servicepersonal, och vi garanterar inte eller garanterar deras prestanda på jobbet eller resultatet eller kvaliteten på de utförda tjänsterna. Servicepersonalen är inte anställda eller agenter i Green Plank, och Green Plank är inte heller en agent för servicepersonalen. Green Plank utför inte och ansvarar inte för några av de tjänster du begär i din servicebegäran. Dina rättigheter enligt kontrakt som du ingår med servicepersonal regleras av villkoren i sådana kontrakt och av tillämpliga federala, statliga, provinsiella och lokala lagar. Om du har en tvist med någon servicepersonal måste du adressera en sådan tvist med servicepersonalen direkt, OCH DU HÄR HÄR GODKÄNNANDE AV GRÖNSPLAN (OCH VÅRA KONTORTER, DIREKTORER, AFFILIATER, MEDARBETARE OCH AGENTER) OCH ALLA ANDRA PERSONER, FIRM ELLER ENTITY (INKLUDERA VÅRA VERKSAMHETSPARTNERS SOM EN PRODUKTFÖRETAGARE ELLER LEVERANTÖRER SOM KAN ANVÄNDA DE GRÖNA PLANKARNA MATCHING UTILITY) FÖR ALLA SKADOR ELLER KRAV (INKLUDERA FÖLJANDE OCH Oavsiktliga skador) av alla slag eller naturen, UNDANFÖRANDE OCH UNKNAD OCH UNDANDE ELLER OBESKRIVAD, FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSLUTT MED SÅLIGA TILLGÄNGAR OCH DIN HANDLINGAR MED TJÄNSTERFÖRFARANDEN.
 14. LÄNKAR
  Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls enbart för en bekvämlighet för dig och införandet av någon länk innebär inte godkännande, utredning eller verifiering av Green Plank av den länkade webbplatsen eller information som finns på den. Green Plank ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser och gör ingen garanti för någon annan webbplats eller innehåll eller material på sådana webbplatser. Om du väljer att komma åt andra webbplatser gör du det på din egen risk.
 15. RELATION
  Förhållandet mellan Green Plank och dig kommer att vara av oberoende entreprenörer, och varken av oss eller någon av våra respektive officerare, agenter eller anställda kommer att hållas eller tolkas vara partners, joint ventures, fiduciaries, anställda eller agenter för den andra som en resultat av detta avtal eller användning av denna webbplats.
 16. STYRELAG
  Detta avtal och dess utförande ska regleras av lagarna i Sverige i alla frågor som härrör från eller hänför sig till användning av denna webbplats, vare sig det gäller anspråk på kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, utan hänsyn till dess lagbestämmelser. Du och Green Plank håller med om att alla talan som kan uppstå enligt detta avtal ska inledas och höras vid rätt domstol i Skåne län. Du och Green Plank samtycker till att underkasta dig den personliga och exklusiva behörigheten för domstolarna i Skåne i Sverige. Green Planks misslyckande med att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte utgöra ett undantag från sådan rätt eller bestämmelse. Om en bestämmelse i användarvillkoren anses av en domstol med behörig jurisdiktion vara ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att verkställa parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen och de andra bestämmelserna i villkoren Användning förblir i full kraft och effekt. Du samtycker till att oavsett lagar eller motsatta lagar, måste alla anspråk eller anledningar från dig som uppstår till följd av eller relaterade till användning av produkterna och tjänsterna eller användarvillkoren lämnas in inom en (1) månad efter ett sådant krav eller orsak till handling uppstod eller vara förhindrad för evigt.
 17. UPPDRAG
  Du får inte tilldela, överföra, underleverantör eller delegera dina rättigheter, skyldigheter eller skyldigheter enligt detta.
 18. HELA ÖVERENSKOMMELSEN
  Dessa användarvillkor, tillsammans med de som införlivas här eller hänvisas till här, utgör hela avtalet mellan oss angående ämnesområdet, och det ersätter alla tidigare förståelser eller avtal (vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga) angående ämnet, och kan får inte ändras eller ändras utom skriftligen eller genom att göra sådana ändringar eller ändringar tillgängliga på denna webbplats.