Försäljningsvillkor

 

LÄS HÄR DETTA DOKUMENT NU. Det innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter, såväl som begränsningar och undantag som gäller dig.

Detta avtal innehåller de villkor som gäller för kunder för inköp från Green Plank AB. (nedan kallad Green Plank) och den Green Plank-enheten som anges på fakturan som kommer att tillhandahållas till dig (Kund) vid beställningar på sålda produkter. Kunden samtycker till att vara bunden av och accepterar detta Avtal som är tillämpligt på Kunder som köper produkter (er) från Green Plank och / eller Green Plank Internet-webbplatsen nedan kallad Webbplatsen. Som försäljningsvillkor samtycker kunden till att vara bunden av och accepterar dessa villkor. Dessa villkor gäller (i) såvida inte kunden har tecknat ett separat formellt köpeavtal med Green Plank, i vilket fall det separata avtalet ska gälla; eller (ii) såvida inte andra Green Plank-standardvillkor gäller för transaktionen som anges här eller någon annanstans. Dessa villkor kan komma att ändras utan föregående skriftligt meddelande när som helst, enligt Green Planks eget gottfinnande.

DIN GODKÄNNANDE AV DISSE VILLKOR OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR INKLUDERAS I DIN GODKÄNNANDE AV VILLKORNA OCH ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATSEN.

1. BESTÄLLA ACCEPTANSPOLICY
Kunder som mottar en elektronisk eller annan form av beställningsbekräftelse innebär inte att Green Planks accepterar kundens beställning och utgör inte heller någon bekräftelse på att Green Planks erbjuder att sälja. Alla beställningar accepteras i Malmö, Sverige. Green Plank förbehåller sig rätten när som helst efter mottagandet av kundernas order att acceptera eller avslå kundens beställning av rimlig orsak inklusive men inte begränsat till brist på tillgänglighet av produkter, kundens underlåtenhet att uppfylla betalningsvillkor och / eller kundens överträdelse av detta avtal . Om betalning har överförts för köp och Green Plank avbryter beställningen av kunder, ska Green Plank genast utfärda en återbetalning som motsvarar det belopp som lämnats för den oaccepterade eller avbrutna beställningen.

2. BETALNINGSVILLKOR
Betalningsvillkoren omfattas av Green Planks eget gottfinnande och om inget annat har avtalats av Green Plank, måste betalningen mottas eller på annat sätt godkännas eller säkras i en form som godkänts av Green Plank innan Green Planks godkänner en beställning. Betalning för produkterna kommer att ske med godkänt kreditkort, banköverföring, elektronisk överföring av pengar eller någon annan förutbestämd betalningsmetod som Green Plank godkänner. Fakturor förfaller och betalas till det eller de betalningsdatum som anges via elektronisk (inklusive men inte begränsat till e-post), fax (fax) och / eller muntlig bekräftelse mellan Green Plank och kunden. Green Plank får fakturera delar av en beställning separat. Beställningar är inte bindande för Green Plank förrän de godkänts av Green Plank (se Order Acceptance Policy). Alla offert som ges av Green Plank är giltiga under den period som anges på offerten. Green Plank förbehåller sig rätten att justera eller avbryta offert vid behov.

3. FRAKT
Kunden ansvarar för alla kostnader relaterade till fraktprodukt till den plats som anges av kunden. Det är kundernas ansvar att tillhandahålla kontaktinformation som gör att avsändaren kan kontakta kunden när leveransen sker. Fraktpriser är endast för standardupphämtning och leverans. Kunden ansvarar för att lossa varorna från transportören. Ytterligare lagrings- och / eller fraktkostnader och andra lageravgifter kan tillkomma om kunden inte kan kontaktas eller inte är tillgänglig för att ta emot produkten; eller om produkten omdirigeras på kundens begäran. Om en leveransgrad är noterad till en felaktig ränta på grund av typografiska fel eller fel i prisinformation som mottagits från Green Planks-leverantörer, ska Green Plank ha rätt att vägra, justera eller avbryta beställningar som görs oavsett om beställningen har bekräftats eller inte huruvida betalning har överförts eller inte. Kunden ansvarar för att inspektera gods för brister eller tecken på skador vid mottagande av varor. Alla fordringar för frakt, förlust och skador måste lämnas in till Green Plank inom sju (7) arbetsdagar från det att leveransen levererades. (se 10. Begränsningar av skadestånd eller kontakta oss på: .) Green Plank ansvarar inte för några förseningar eller misslyckanden i utförandet eller vid leverans eller leverans av material eller varor eller för skador som har lidits på grund av sådan försening eller misslyckande när sådan försening eller misslyckande orsakas direkt eller indirekt av eller på något sätt härrör från eller är förknippade med Guds handlingar, handlingar av offentliga fiender, upplopp, handlingar med statliga myndigheter, arbetskraftssvårigheter, leverantörers misslyckande att sända eller producera varor, förseningar i säkring eller brist på råvaror, uppdelning eller förstörelse av anläggningar eller utrustning, eller någon annan orsak eller orsaker utanför kontrollen av Green Plank, oavsett om de liknar de som anges här. Alla beställningar kommer att anses vara avstängda så länge en sådan orsak förhindrar eller försenar prestanda eller leverans eller leverans.

4. SKATTER
Kunden är ansvarig för all försäljning, användning, punktskatt, mervärde och andra avgifter som är förknippade med beställningen, dock angiven, inklusive eventuella tullar, avgifter eller andra destinationsavgifter. Om tillämpligt, kommer en separat avgift för sådana artiklar att visas på Green Planks-fakturan.

5. FRAKT SKADA
Kontrollera ditt paket för skador vid ankomst. Om du får skador måste du notera dem på färdboken när du registrerar dig för paketet, eller om ingen signatur krävs, kontakta leverantören omedelbart. Om inga skador anges i färdbrevet kan Green Plank inte hållas ansvarig för några skador. En gång noterat på färdbrev och du fastställer att du inte kan använda produkten, Kontakt Green Plank via e-post eller telefon för att rapportera det skadade materialet. Om du råkar acceptera en sändning och underteckna för inga skador, och senare upptäcker att det verkligen finns skador, måste du kontakta transportföretaget inom 48 timmar efter leveransen för att rapportera det. Green Plank kan inte lämna in några anspråk på din räkning efter femton (15) arbetsdagar från leverans eller försökt leverera.

6. AVBESTÄMMELSER
Du har rätt att när som helst avbryta beställningen inom 24 timmar efter det att du fick orderbekräftelse från Green Plank. Du kommer behöva Kontakt Green Plank via e-post eller telefon så snart som möjligt. Om ditt köp redan har skickats måste du ordna en retur, och du kommer att ansvara för fraktkostnader + 20% omlastningsavgift. Om köpet inte har skickats kan du göra avbokningen utan kostnad till din ursprungliga betalningsmetod, utan transaktionsavgifter.
Beställningar gjorda av återförsäljare eller grossister, specialbeställningar och anpassad design, färg, modell, storlek, etc., beställningar kan inte annulleras när Green Plank har bekräftats.

7. ÅTERSTÄLLNINGAR
Om du ombestämmer dig kan du returnera oanvända eller oöppnade artiklar inom sju (7) dagar efter leveransen för återbetalning (tyvärr återbetalas inga fraktkostnader). Föremål måste returneras i nytt, oöppnat och oanvändt skick och innehålla alla originalmaterial som ingår i leveransen. Återlämnade artiklar är föremål för en 20% omlåningsavgift. Kontakta oss för ett RMA-nummer (return merchandise autorisation) om du vill göra en retur. Ett RMA-nummer krävs för varje retur.

När dina objekt har mottagits i vårt lager kommer det att inspekteras. Om artikeln återlämnas i nytt, oöppnat och oanvändt skick, kommer du att få ett återbetalning till det ursprungliga inköpspriset, plus moms om tillämpligt i den ursprungliga betalningsmetoden minus 20% återupptagningsavgift minus fraktkostnader inom fyra veckor efter frakt ditt paket till oss. Om returen är ett resultat av vårt fel, vänligen ange att på returemballaget och vi kommer att utfärda en återbetalning till det ursprungliga inköpspriset plus moms om tillämpligt plus fraktkostnader i originalbetalningsmetoden.

8. AVVISNINGAR
Om paketet vägras vid ankomst då är du ansvarig för leverans- och returfraktkostnader + 20% omlastningsavgift. Eventuella skador från vägrade leveranser återbetalas inte, och eftersom det vägrade, kommer det inte att noteras. Vi ansvarar inte för några kostnader i samband med en vägran leverans.

9. GARANTIER
Alla garantier som anges är endast tillverkare / produktspecifika garantier. Green Plank ger inga uttryckliga garantier förutom de som anges i detta avtal och i Green Planks tillämpliga garantiuttalande som gäller från fakturadatum. Sådana garantier kommer att vara effektiva, och Green Plank kommer att vara skyldig att respektera sådana garantier, endast när Green Planks har mottagit full betalning för den artikel som ska garanteras. Innan du returnerar en artikel måste kunden kontakta Green Planks Claims Department. för ett Warranty Authorization (WA) -nummer inom den tillåtna perioden som anges av tillverkaren av produkten (se produktspecifik garanti). WA-numret gäller endast för den produkt som beskrivs däri. Produkten som returneras måste matcha den produkt som är godkänd för retur. Kunden måste se till att alla returer tas emot av tillverkaren / leverantören inom trettio (30) dagar efter det att WA-numret erhållits. Alla leveransarrangemang för retur eller utbyte måste behandlas genom Green Planks Logistics Department. Kunden ansvarar för alla frakt- och hanteringsavgifter för återlämnande av garanti, utom när tillverkaren av produkten har gått med på att betala för sådana kostnader eller som anges i produktgarantin. När det är möjligt eller som anges i garantin måste alla artiklar vara i nytt skick, i originalförpackning och med alla garantikort, manualer och tillbehör. Den ursprungliga förpackningen måste inkluderas och WA-numret syns på paketet. Green Plank kan kräva en kort skriftlig förklaring och ett foto eller digital bild av den defekta produkten. I vissa fall krävs en inspektion på plats av produkten. Green Planks Claims Department kommer att informera kunden om de specifika detaljerna för garantikravet.

10. AVSÄTTNING
GARANTIERNA I DENNA AVTAL ÄR TILLVERKARE / PRODUKTSPECIFIKA GARANTIER FÖR PRODUKTEN (R). GRÖNA PLANKER FRÅN UTTRYCKLAR ALLA ÖVRIGA GARANTIER, GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER, VAD UTTRYCKLIG, IMPLISTERAD ELLER STATUTORI, INKLUDERA ALLA IMPLICERAD GARANTI FÖR SÄKERHET ELLER FITNESS FÖR EN Särskild syfte. GRÖN PLANK FRÅGGAR OCH ALLA IMPLICERAD GARANTI OCH HANDLADE ANVÄNDNING ELLER UTOM EN KURS OM HANDLING ELLER KURS FÖR PRESTANDA. GRÖN PLANK GARANTERAR INTE ATT PRODUKTEN (S) VARA FELFria ELLER GARANTIER ATT VARJE DEFEKTER KORREKTAS. GRÖN PLANK GARANTERAR INTE ATT ALLA PRODUKTER FÖRESKRIFTER SÄRSKILDA GEOGRAFISKA UPPGIFTER ELLER GÄLLANDE BEGRÄNSNINGAR. DET ÄR KUNDENS ANSVAR FÖR ATT SÄKERA ATT ANVÄNDNING AV KÖP AV PRODUKTER uppfyller lokala jurisdiktionskoder och med alla regionala, nationella och internationella lagar och förordningar. GRÖNA PLANKAR YTTERLIGARE ANGÅR PATENT / INTELLEKTUELLA EGENSKAPSRÄTTIGHETER, GARANTIER ELLER SKADOR MED AVSNITT FÖR NÅGET LÅS / ANSLUTNINGSSYSTEM (S) ANVÄNDA AV LAMINATSPRODUKTER, MOTORERADE TRÄ ELLER ANDRA PRODUKTER SÄLJA AV GRÖNPLANK.

11. BEGRÄNSNING AV SKADOR
GRÖN PLANK accepterar inte ansvaret utöver de lösningar som anges här. GRÖN PLANK SKA INTE SKADA FÖR TÄLSVINSTER, TABEL AV INKOMST ELLER FÖRETAG ELLER ANDRA FÖLJANDE, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER PUNITIVA SKADOR, Även om de var förutsägbara eller om gröna plankar tillkännagavs de potentiella skadorna, eller för någon kli AV NÅGON TREDJEPART FÖR ATT UTFÖRAS SOM UTTRYCKLIGT GÄLLER HÄR. KUNDEN AVTALER ATT FÖR NÅGET ANSVAR FÖR KÖP AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, GRÖN PLANK INTE ÄR ANSVARIGA ELLER ANSVARAR FÖR ALLA SKADOR OCH BESKRIVA BETALNINGEN BETALAS AV KUNDEN FÖR KÖP (S) UNDER DENNA AVTAL. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER Oavsett handlingsformen (dvs. om lagstiftningen är i kontrakt eller i skada, inklusive NEGLIGENCE).

12. GÄLLANDE LAG
Detta avtal och dess utförande ska regleras av lagarna i Sverige i alla frågor som härrör från eller hänför sig till användning av denna webbplats, vare sig det gäller anspråk på kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, utan hänsyn till dess lagbestämmelser. Du och Green Plank håller med om att alla talan som kan uppstå enligt detta avtal ska inledas och höras vid rätt domstol i Skåne län. Du och Green Plank samtycker till att underkasta dig den personliga och exklusiva behörigheten för domstolarna i Skåne i Sverige. Green Planks misslyckande med att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte utgöra ett undantag från sådan rätt eller bestämmelse. Om en bestämmelse i användarvillkoren konstateras av en domstol med behörig jurisdiktion som ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att verkställa parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen och de andra bestämmelserna i villkoren för Användningen förblir i full kraft och effekt. Du samtycker till att oavsett lagar eller motsatta lagar, måste alla anspråk eller anledningar från dig som uppstår till följd av eller relaterade till användning av produkterna och tjänsterna eller användarvillkoren lämnas in inom en (1) månad efter ett sådant krav eller orsak till handling uppstod eller vara förhindrad för evigt.

13. ÖVRIGA DOKUMENT
Utöver vad som specifikt anges i något separat formellt köpeavtal mellan kund och Green Plank, får dessa villkor INTE ändras, kompletteras eller ändras genom användning av andra dokument (er). Varje försök att ändra, komplettera eller ändra detta dokument eller att göra en beställning för produkter som är föremål för ytterligare eller ändrade villkor kommer att vara ogiltiga, såvida inget annat avtalats i ett skriftligt avtal undertecknat av både Kund och Green Planka.

14. ANVÄNDARVILLKOR
Din tillgång till och användning av webbplatsen styrs av Green Planks Villkor. Genom att använda denna webbplats anger du ditt godkännande utan att ändra dessa användarvillkor. Användarvillkoren kan ändras utan föregående meddelande när som helst, enligt Green Planks skönsmässig bedömning, så du bör ofta granska användarvillkoren och tillämpliga policyer då och då för att förstå de villkor som gäller för din användning av sajten . I händelse av inkonsekvens mellan detta avtal och användarvillkoren ska villkoren i detta avtal gälla.