Vilkår for bruk

Velkommen til Green Plank-nettstedet ("nettstedet"). FØR DU KAN BRUKE NETTSTEDET, MÅ DU LES, FORSTÅ OG GODKJENT Å BINDES AV FØLGENDE BRUKERVILKÅR, ALLE POLITIKKER OG VILKÅR INKORPORERT AV REFERANSE, OG NOEN TIDIGE ENDRINGER I FOREGOENE. Ved å bruke dette nettstedet, viser du at du aksepterer disse bruksvilkårene. Hvis du ikke er enig i noen del av disse Vilkårene for bruk, IKKE BRUK DETTE NETTSIDEN ELLER LAST NED MATERIALER FRA DET.

Green Plank AB (“Green Plank”) forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å endre eller endre noen av betingelsene og vilkårene i brukervilkårene eller noen policy eller retningslinjer for nettstedet. Eventuelle endringer eller modifikasjoner vil være effektive ved utleggelse av revisjoner og varsel om slike endringer på nettstedet. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter publisering av endringer eller modifikasjoner vil utgjøre din aksept av slike endringer eller modifikasjoner. Derfor bør du ofte gjennomgå vilkårene for bruk og gjeldende policyer fra tid til annen for å forstå vilkårene og betingelsene som gjelder for din bruk av nettstedet.

Disse bruksvilkårene endrer ikke på noen måte vilkårene eller betingelsene for noen annen avtale du måtte ha med Green Plank for andre produkter eller tjenester.

Spørsmål eller kommentarer om nettstedet eller dets innhold bør rettes til

 1. INCORPORATED POLICIES ELLER VILKÅR
  1. Personvern. Green Plank tror sterkt på å beskytte brukernes personvern og gi deg varsel om Green Planks innsamlings- og bruksdata, inkludert personlig informasjon, samlet inn fra nettstedet. Derfor har Green Plank adoptert a Personvern at du bør henvise for å forstå hvordan Green Plank bruker og samler inn informasjon.
  2. Salgsbetingelser. Alle bestillinger som plasseres via nettstedet er underlagt Green Planks salgsbetingelser. Du bør henvise til vår Salgsbetingelser for å lære mer om gjeldende produktgarantier, våre returrett og leveringsbetingelser. Ved å bestille og / eller akseptere levering av produktene, samtykker du til å være bundet av disse Salgsbetingelser, Returrett, Leveringsbetingelser inkludert ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger deri. Salgsbetingelsene, Returrett og Leveringsbetingelser kan endres uten forhåndsvarsel når som helst, etter Green Planks eget skjønn, så du bør gjennomgå salgs-, Returrett og Leveringsbetingelser hver gang du kjøper.
  3. Brukervilkår for nettstedet (brukeravtale)
   1. Ved å laste ned, kopiere, reprodusere, omdistribuere, trykke eller bruke materiale eid av Green Plank AB (Green Plank) og spesifikt gjort tilgjengelig på Green Plank-nettstedet, signerer du din aksept av denne brukeravtalen og samtykker til alle bruksvilkår i dette Brukeravtale.
   2. Materiell betyr arbeider enten det er skrevet, grafisk, fotografisk, visuelt, lyd og ethvert emne som eies av Green Plank som vises eller har blitt implementert på nettstedet GreenPlank.eu.
   3. Som tilfellet med alt materiale på GreenPlank.eu nettstedet er beskyttet av copyright.
   4. Tillatelse (tillatelse) til å bruke Green Planks nettstedmateriale gis betinget som angitt i disse bruksbetingelsene.
   5. Ingenting i å gi denne tillatelsen utgjør et ugjenkallelig privilegium eller rettighet fra brukerens side.
   6. Green Plank forbeholder seg retten til å tilbakekalle tillatelse til å bruke noe av dets opphavsrettsbeskyttede materiale i tilfelle Green Plank bestemmer at brukeren av det opphavsrettsbeskyttede materialet har misbrukt privilegiet til å bruke materialet på den måten som er angitt i disse bruksbetingelsene.
   7. Brukeren av det opphavsrettsbeskyttede materialet ved varsel fra Green Plank skal øyeblikkelig opphøre og avstå fra å bruke materialet, og hvis materialet vises på et nettsted, må du umiddelbart fjerne materialet fra nettstedet uten unødig forsinkelse.
 2. MEDLEMSKAPSFORPLIGTELSER

  Etter at du har akseptert disse vilkårene for bruk, kan du åpne en medlemskonto under Medlemskapsseksjonen på nettstedet ("Medlemskontoen") som privat kunde eller som grossist / forhandler. Som en del av medlemsregistreringen kan personen som åpner medlemskontoen på nettstedet ("Administratoren") velge å gi oss informasjonen til andre brukere som er autorisert til å utføre visse funksjoner på administratorens vegne gjennom medlemskontoen ( “Autoriserte brukere”). Administratoren skal spesifikt velge hvilke funksjoner hver autoriserte bruker har myndighet til å utføre via nettstedet.

  Autoriserte brukere kan få tilgang til nettstedet ved hjelp av sine egne personlige passord, men kan bare utføre de valgte funksjonene på administratorens vegne. Når som helst kan en administrator endre en autorisert brukers personlige passord for å forhindre hans eller hennes tilgang til nettstedet, begrense den autoriserte brukerens autoritet til å utføre visse funksjoner på vegne av medlemmet, eller på annen måte endre, legge til eller slette autoriserte brukere. Hvis en autorisert bruker ikke lenger er autorisert til å handle på dine vegne, er administratoren ansvarlig for å bruke disse sikkerhetsprosedyrene som vi har gjort tilgjengelig for deg for å avslutte eller begrense den autoriserte brukerens tilgang til nettstedet.
  Du vil motta et passord og kontobetegnelse når du har fullført medlemskapskontoinformasjonen. Hvis du er administrator av medlemskontoen din, med tanke på din bruk av nettstedet, godtar du:

  1. å gi ekte, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv og / eller selskapet du representerer, inkludert, men ikke begrenset til informasjon om enhver og alle autoriserte brukere; inkludert spesielle omstendigheter eller begrensninger som gjelder for hver autorisert bruker;
  2. at du representerer og garanterer at du har kapasitet og autoritet til å utføre avtaler og legge inn bestillinger på Green Plank-produkter og tjenester på vegne av deg eller ditt selskap;
  3. at en ordre som er lagt inn av deg eller en godkjent bruker gjennom nettstedet, tilsvarer en signert innkjøpsordre, og du avviser herved enhver fremtidig utfordring til gyldigheten og håndhevbarheten av enhver ordre som sendes inn via nettstedet med den begrunnelse at den ble sendt elektronisk og autorisert;
  4. at du er ansvarlig for alle kostnader og kostnader, inkludert uten begrensning, telefonkostnader og telekommunikasjonsutstyr som påløper for å bruke nettstedet;
  5. at du (og ditt selskap, hvis aktuelt) er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under passordet eller medlemskontoen din, og aksepterer alt ansvar for handlinger eller unnlatelser fra autoriserte brukere som oppstår som følge av deres bruk av nettstedet, selv om slikt handlinger eller mangler er ikke spesifikt autorisert av deg;
  6. å umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av passord eller medlemskonto eller andre sikkerhetsbrudd; og
  7. at du er fullt ansvarlig for å administrere medlemskontoen din, inkludert, men ikke begrenset til:
   1. opprettholde konfidensialiteten til passord og / eller informasjon om medlemskapskonto;
   2. opprettholde og raskt oppdatere medlemskapskontoinformasjonen for å holde den sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig;
   3. sikre at enhver autorisert bruker har kapasitet og myndighet til å utføre funksjonene som de har fått autorisasjon av deg til å utføre på vegne av deg eller ditt selskap; og
   4. avslutte eller begrense autorisert brukeres tilgang til nettstedet hvis en autorisert bruker ikke lenger er autorisert til å handle eller utføre visse funksjoner på dine vegne.

   Hvis du gir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, eller vi har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, kan vi suspendere eller avslutte medlemskontoen din og avvise alle og all gjeldende og fremtidig bruk av nettstedet av deg. Informasjon om medlemskonto og visse andre opplysninger om deg er underlagt vår personvernpolicy. For mer informasjon, vennligst se vår personvernpolicy.

 3. EIENDOMSFORHOLD
  Alt innhold som er inkludert på dette nettstedet tilhører Green Plank og / eller dets forskjellige tredjepartsleverandører og distributører og er beskyttet under åndsverkslovgivningen i Sverige og andre land. Ingenting av innholdet som finnes på dette nettstedet, kan reproduseres, publiseres, distribueres, vises, selges, overføres eller modifiseres uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Green Plank og / eller tredjepartsleverandører og distributører.
 4. OPPHAVSRETT
  Alt opphavsrettslig beskyttet og opphavsrettslig materiale på dette nettstedet, inkludert, uten begrensning, Green Plank-logoen, design, tekst, grafikk, bilder og andre filer, og utvelgelsen og arrangementet ("Materialer") tilhører Green Plank, ALL Rettigheter forbeholdt Copyright © 2010 Green Plank AB og / eller dets lisensgivere. Bortsett fra som angitt her, kan ikke noe av materialet kopieres, reproduseres, distribueres, publiseres, lastes ned, vises, legges ut eller overføres i noen form eller på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, elektronisk, mekanisk, kopiering, opptak eller ellers, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Green Plank eller den respektive copyright-eieren.
 5. VAREMERKER OG TJENESTEMARKER
  Green Plank, Green Plank-logoen og produktene og tjenestene som er beskrevet på dette nettstedet, inkludert uten begrensning, “Green Plank”, er enten varemerker, servicemerker eller registrerte varemerker for Green Plank og dets leverandører og lisensgivere, og kan ikke kopieres , imitert eller brukt, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Green Plank eller dets leverandører eller lisensgivere. I tillegg er alle sideoverskrifter, tilpasset grafikk, knappikoner og skript servicemerker, varemerker og / eller varedress for Green Plank, og kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten den tidligere skriftlig tillatelse fra Green Plank. Alle andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og Green Plank-navn eller logoer som er nevnt her, tilhører deres respektive eiere.
 6. BRUK AV STEDET
  Green Plank gir deg en begrenset lisens til å bruke dette nettstedet, for å foreta legitime bestillinger og kjøp og skal ikke bruke dette nettstedet til andre formål, inkludert uten begrensning, for å foreta noen spekulative, falske eller uredelige ordre eller noen ordre i påvente av etterspørsel. Slik bevilgning inkluderer ikke uten begrensning: (a) videresalg eller kommersiell bruk av nettstedet og / eller teknologien eller innholdet deri; (b) innsamling og bruk av produktlister eller beskrivelser; (c) gjøre derivater av nettstedet og dets innhold; eller (d) bruk av data mining, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsmetoder. Bortsett fra som nevnt ovenfor, blir du ikke formidlet noen rettigheter eller lisenser ved implikasjon, estoppel eller på annen måte i eller under noen patents, varemerker, opphavsrettigheter eller eiendomsrettigheter fra Green Plank eller noen tredjepart.

  Dette nettstedet og innholdet som leveres på dette nettstedet kan ikke kopieres, reproduseres, publiseres, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres uten skriftlig tillatelse fra Green Plank, bortsett fra at du kan laste ned, vise og skrive ut materialet som er presentert på dette nettstedet for lisensierte formål bare; forutsatt at du ikke kan, uten tillatelse fra Green Plank eller den respektive opphavsretseieren, (a) kopiere, publisere eller legge ut noe materiale på noe nettsted, datanettverk eller kringkastings- eller publikasjonsmedier, (b) endre materialet, og (c) fjerne eller endre eventuelle copyright-, varemerke- og andre proprietære merknader som finnes i materialet. Uautorisert bruk av dette nettstedet og / eller materialet på dette nettstedet kan krenke gjeldende copyright, varemerke eller andre åndsverkslover eller andre lover.

  Du kan ikke bruke, ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å legge ved noe Green Plank-varemerke, logo eller annen proprietær informasjon (inkludert bildene som er funnet på dette nettstedet, innholdet i tekst eller layout / design av en side eller skjema på en side ) uten Green Planks uttrykkelige skriftlige samtykke. Videre kan du ikke bruke metakoder eller annen "skjult tekst" som bruker et Green Plank-navn, varemerke eller produktnavn uten Green Planks uttrykkelige skriftlige samtykke.

 7. ALDER OG ANSVAR
  Du representerer at du er i tilstrekkelig lovlig alder til å bruke dette nettstedet og for å opprette bindende juridiske forpliktelser for ethvert ansvar du måtte pådra deg som følge av bruken av dette nettstedet. Du forstår at du er økonomisk ansvarlig for all bruk av dette nettstedet av deg og de som bruker innloggingsinformasjonen din.
 8. AVSLUTNING
  Du samtykker i at Green Plank, etter eget skjønn, kan avslutte ditt eller ethvert autorisert brukers passord, konto eller bruk av nettstedet, eller begrense din eller noen autoriserte brukeres tilgang til noen komponent på dette nettstedet, uansett grunn, inkludert uten begrensning, for manglende bruk eller hvis Green Plank mener at du eller en autorisert bruker har brutt eller opptrådt inkonsekvent med vilkårene for bruk eller gjeldende lover eller forskrifter. Green Plank kan også etter eget skjønn og når som helst avbryte å gi nettstedet, eller deler av det, med eller uten varsel. Du samtykker i at enhver avslutning av tilgangen til nettstedet under enhver bestemmelse i vilkårene for bruk kan utføres uten varsel, og erkjenner og samtykker i at Green Plank umiddelbart kan deaktivere eller slette medlemskapskontoen din og all relatert informasjon og filer på kontoen din og / eller forhindrer ytterligere tilgang til slike filer eller nettstedet. Videre samtykker du i at Green Plank ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen oppsigelse eller begrensning av tilgangen til nettstedet.
 9. ANSVARSFRASKRIVELSE AV GARANTIER OG REPRESENTASJONER
  DIN BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ ENESTE RISIKO. STEDET OG MATERIALE DETTE LEVERES “SOM ER” OG “SOM TILGJENGELIG” GRUNNLEGG. DU ERKJENNER AT DU HAR RÅDT AV GRØNN PLANK FOR Å GJØRE DIN EGEN DUE DILIGENCE MED HENSYN TIL DETTE NETTSTEDET. GRØNN PLANK GJØR INGEN UTROLIGHETER ELLER GARANTIER, HVIS UTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, AV NOE SLAG MED HENSYN TIL GRØNNPLANKSIDEN, DETS DRIFT, INNHOLD, INFORMASJON, MATERIALER.

  GRØNNE PLANK UTTRYKKER ALLE REPRESENTASJONER OG GARANTIER, UTTRYKKELIG eller IMPLISERT, AV NOE SIKT MED HENSYN TIL DENNE NETTSIDEN ELLER DETS BRUK, INKLUDERENE MEN IKKE BEGRENSET TIL SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, AKKURITET ELLER RETTIGHET, INNHOLDET ELLER DATAENE Funnet PÅ DETTE NETTSTEDET, TITTEL OG IKKE-Krenkelser, og de som oppstår ved statutt eller på annen måte i lov eller likestilling, eller fra et kurs for handel eller bruk av handel.

 10. ANSVARSBEGRENSNING
  DU ER ENIG I AT GRØNNE PLANK, DETS DIREKTORER, OFFENTLIGE, ANSATTE ELLER ANDRE REPRESENTANTER IKKE SKAL ANSVARLIG FOR SKADER FRA DRIFT, INNHOLD, TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSTEDET. DU ER enig i at denne begrensningen av ansvar, er omfattende og gjelder alle skader av noe slag, inkludert uten begrensning direkte, indirekte, kompenserende, spesifikke, tilfeldige, punktsomme og konsekvente skader inkludert, men ikke begrenset til skade, BRUK, DATA ELLER ANDRE UMÆRKELIGE TAP (SELV HVIS GRØNNE PLANKEN ER ANBEFALET OM MULIGHETEN FOR SÅKE SKADER).

  Under ingen omstendigheter SKAL AGGREGATT ANSVAR PÅ GRØNN PLANK (OM KONTRAKT, GARANTI, TORT (INKLUDERT NEGLIGENS), PRODUKTANSVAR, STRIFTANSVAR ELLER ANDRE TEORI) komme ut av eller relatere til bruk av nettstedet, eller ikke BETALT GRØNN PLANK, SOM ER MINDRE.

  Enkelte lover tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier, eller utelukkelse eller begrensning av visse skader. Hvis disse lovene gjelder, kan det hende at noen eller alle ovennevnte ansvarsfraskrivelser, eksklusjoner eller begrensninger ikke gjelder deg, og du kan ha ytterligere rettigheter til de som er her.

 11. ERSTATNING
  Du skal skadesløsgjøre, forsvare og holde ufarlig Green Plank og dens offiserer, direktører, ansatte, konsulenter, representanter og agenter fra og mot tap, erstatningsansvar, krav, saks skyld, krav, skader, kostnader eller utgifter, inkludert uten begrensning rimelig juridisk, regnskapsmessige og andre profesjonelle gebyrer, brakt av eller på dine vegne utover det ansvar som er beskrevet her eller av tredjepart som oppstår fra eller i forbindelse med din bruk eller noen av dine autoriserte brukeres bruk av dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset noen overtredelse av deg eller enhver autorisert bruker av vilkårene for bruk. Green Plank forbeholder seg retten til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen over ethvert spørsmål, med forbehold om erstatning fra deg, som ikke skal unnskylde erstatningsforpliktelsene dine.
 12. VERKTØY & FUNKSJONER
  Alle verktøy, funksjoner, kalkulatorer osv. Tilbys kun som høflighet. Alle resultatene er estimater og skal brukes som sådan. Green Plank kan ikke holdes ansvarlig og heller ikke ansvarlig for informasjon hentet fra bruk av de medfølgende verktøyene og funksjonene på www.GreenPlank.eu.
 13. HVORDAN KJØP / FINN ET PRO / FÅ KJØP
  Green Plank garanterer ikke at vi vil være i stand til å matche dine servicebehov med en servicepersonell eller at det er servicepersonell i ditt område som enten er i stand til eller villige til å fullføre servicebehovene dine. Selv om vi tar visse skritt for å undersøke legitimasjonen til våre oppførte servicepersonell, gir Green Plank ingen garantier eller fremstillinger angående ferdighetene eller representasjonene til en slik servicepersonell eller kvaliteten på jobben som han eller hun kan utføre for deg hvis du velger å beholde deres tjenester. Green Plank støtter eller anbefaler ikke tjenestene til noen bestemt servicepersonell. Det er helt opp til deg å inngå en direkte kontrakt eller på annen måte komme til enighet med en servicepersonell, og vi garanterer eller garanterer ikke deres utførelse på jobben eller utfallet eller kvaliteten på tjenestene som utføres. Tjenestepersonellene er ikke ansatte eller agenter i Green Plank, og Green Plank er heller ikke en agent for servicepersonell. Green Plank utfører ikke, og er ikke ansvarlig for, noen av tjenestene du etterspør i din serviceforespørsel. Dine rettigheter under kontrakter du inngår med servicepersonell styres av betingelsene i slike kontrakter og av gjeldende føderale, statlige, provinsielle og lokale lover. Skulle du ha en tvist med noen servicepersonell, må du ta en slik tvist med servicepersonellet direkte, OG DU ER HVILKÅ GODTGJELDE GRØNN PLANK (OG VÅRE OFFENTLIGE, DIREKTORER, AFFILIATER, ANSATTE OG AGENTER) OG NOEN ANDRE PERSONER, FIRMER ELLER ENTITY (INKLUDERT VÅRE SAMMENHETSPARTNERE SOM EN PRODUKTFABRIKER ELLER LEVERANDØRER SOM KAN ANVENDELSE DE GRØNNE PLANKENE KOMPLETTERENDE GJENNOMHET) FRA NOE SKADER ELLER KREVER (INKLUDERTE FØLGENDE OG TILFELDIGE SKADER) AV HVILKE SINNE ELLER NATUR, UNNTAKT OG UNDTAGT ELLER UBESKRIVET, OPPSTÅENDE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE TILKNYTTET MED SÅLIG Tvist og dine avtaler med tjenesteprofesjonelle.
 14. Snarveier
  Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som kun gis en bekvemmelighet for deg, og inkluderingen av en hvilken som helst lenke innebærer ikke godkjenning, utredning eller bekreftelse fra Green Plank for det lenket nettstedet eller informasjonen som finnes på den. Green Plank skal ikke være ansvarlig for innholdet på andre nettsteder og gir ingen representasjoner eller garantier for andre nettsteder eller innholdet eller materialet på slike nettsteder. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til andre nettsteder, gjør du det på egen risiko.
 15. FORHOLD
  Forholdet mellom Green Plank og deg vil være det fra uavhengige entreprenører, og verken av oss eller noen av våre respektive offiserer, agenter eller ansatte vil bli holdt eller tolket til å være partnere, joint ventures, fortrolige, ansatte eller agenter for den andre som en resultat av denne avtalen eller bruk av dette nettstedet.
 16. REGERINGSLOV
  Denne avtalen og dens utførelse skal styres av lovene i Sverige i alle forhold som oppstår fra eller relatert til bruk av dette nettstedet, enten det gjelder krav på kontrakt, erstatning eller på annen måte, uten hensyn til dens lovbestemmelser. Du og Green Plank er enige om at en eventuell saks skyld som kan oppstå i henhold til denne avtalen skal påbegynnes og bli hørt i den aktuelle domstolen i Sverige, Skåne fylke. Du og Green Plank samtykker hver til å underkaste deg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Skåne i Sverige. Green Planks manglende utøvelse eller håndhevelse av rettigheter eller bestemmelser i vilkårene for bruk skal ikke utgjøre et avkall på en slik rett eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i vilkårene for bruk er funnet av en domstol med kompetent jurisdiksjon å være ugyldig, er partene likevel enige om at domstolen bør forsøke å gjennomføre partenes intensjoner som gjenspeiles i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i vilkårene av bruk forblir i full kraft og effekt. Du samtykker i at uansett lov eller motsatt lov, må ethvert krav eller handling som du oppstår som følge av eller relatert til bruk av produktene og tjenestene eller vilkårene for bruk være inngitt innen en (1) måned etter et slikt krav eller årsak til handling oppsto eller være for alltid sperret.
 17. OPPDRAG
  Du kan ikke tildele, formidle, underentreprenere eller delegere dine rettigheter, plikter eller plikter under.
 18. HELE AVTALEN
  Disse bruksvilkårene, sammen med de som er innarbeidet her eller henvist til heri, utgjør hele avtalen mellom oss om innholdet heri, og det erstatter enhver forutgående forståelse eller avtale (enten elektronisk, muntlig eller skriftlig) angående emnet, og kan ikke bli endret eller modifisert med mindre skriftlig eller ved å gjøre slike endringer eller modifikasjoner tilgjengelig på dette nettstedet.