Salgsbetingelser

 

LES DETTE DOKUMENTET nøye. DET inneholder viktige opplysninger om dine rettigheter og forpliktelser, så vel som begrensninger og unntak som gjelder deg.

Denne avtalen inneholder vilkårene og betingelsene som gjelder kunder for kjøp fra Green Plank AB. (heretter kalt Green Plank) og Green Plank-enheten som er navngitt på fakturaen som vil bli gitt til deg (kunde) på bestillinger på solgte produkter. Kunden samtykker i å være bundet av og aksepterer denne avtalen som gjelder for kunders kjøp av produkt (er) fra Green Plank, og / eller Green Plank Internet Website heretter kalt nettstedet. Som salgsbetingelse samtykker kunden til å være bundet av og godtar disse vilkårene og betingelsene. Disse vilkårene og betingelsene gjelder (i) med mindre kunden har signert en egen formell kjøpsavtale med Green Plank, i hvilket tilfelle den separate avtalen skal regulere; eller (ii) med mindre andre Green Plank-standardvilkår gjelder for transaksjonen som nevnt her eller andre steder. Disse vilkårene kan endres uten forutgående skriftlig varsel til enhver tid, etter Green Planks skjønn.

DIN GODKJENNING AV DISSE VILKÅR OG SALGSBETINGELSER ER INKLUDERT I DIN GODKJENNING AV VILKÅRENE OG BRUK AV DETTE NETTSTEDET.

1. BESTILLER AKSEPTANSPOLITIKK
Kunder som mottar en elektronisk eller annen form for ordrebekreftelse, indikerer ikke at Green Planks aksepterer kundens ordre, og utgjør heller ikke bekreftelse på at Green Planks tilbyr å selge. Alle bestillinger aksepteres i Malmö, Sverige. Green Plank forbeholder seg retten til når som helst etter mottak av Kundens ordre om å akseptere eller avvise Kundens ordre med rimelig grunn, inkludert, men ikke begrenset til, mangel på tilgjengelighet av produkter, Kundens unnlatelse av å oppfylle betalingsbetingelser og / eller Brudd på Kunden av denne Avtalen . Hvis betaling er overført for kjøpet og Green Plank kansellerer kundenes bestilling, skal Green Plank straks utstede en tilbakebetaling som tilsvarer beløpet som er overført for den uaksepterte eller kansellerte ordren.

2. BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser er under Green Planks eget skjønn, og med mindre annet er avtalt av Green Plank, må betaling være mottatt eller på annen måte autorisert eller sikret i en form godkjent av Green Plank før Green Planks godtar en bestilling. Betaling for produktene vil skje med godkjent kredittkort, bankoverføring, elektronisk pengeoverføring eller annen forutbestemt betalingsmetode som Green Plank har avtalt. Fakturaer forfaller og skal betales innen betalingsdato (er) som er spesifisert gjennom elektronisk (inkludert, men ikke begrenset til e-post), faks (fax) og / eller muntlig bekreftelse mellom Green Plank og kunden. Green Plank kan fakturere deler av en ordre separat. Bestillinger er ikke bindende for Green Plank før de er godkjent av Green Plank (se Order Acceptance Policy). Eventuelle tilbud gitt av Green Plank vil være gyldige i perioden angitt på tilbudet. Green Plank forbeholder seg retten til å justere eller kansellere tilbud etter behov.

3. FRAKT
Kunden er ansvarlig for alle kostnader relatert til frakt av produkt til det stedet som er spesifisert av Kunden. Det er kundens ansvar å gi kontaktinformasjon som gjør at avsenderen kan kontakte kunden når forsendelsen er utført. Fraktpriser er kun for standard henting og levering. Kunden er ansvarlig for å losse varene fra transportøren. Ekstra lagrings- og / eller fraktkostnader og andre lageromkostninger kan påløpe hvis kunden ikke kan kontaktes, eller ikke er tilgjengelig, for å motta produkt; eller hvis produktet omdirigeres på forespørsel fra kunder. Hvis en fraktpris er oppgitt til en feil pris på grunn av typografisk feil eller feil i prisinformasjon mottatt fra Green Planks-leverandører, skal Green Plank ha rett til å nekte, justere eller kansellere bestillinger som er lagt inn enten ordren er bekreftet eller ikke hvorvidt betaling er overført eller ikke. Kunden er ansvarlig for å inspisere gods for mangler eller tegn på skade ved mottak av varene. Alt krav om frakt, tap og skade må innleveres til Green Plank innen syv (7) virkedager fra datoen for forsendelsen ble levert. (se 10. Begrensninger i skader eller Kontakt oss på: .) Green Plank er ikke ansvarlig for forsinkelse eller svikt i utførelsen eller ved levering eller forsendelse av materialer eller varer eller for skader som er påført Kunden på grunn av en slik forsinkelse eller fiasko når slik forsinkelse eller fiasko direkte eller indirekte er forårsaket av eller på noen måte oppstå fra eller er forbundet med Guds handlinger, handlinger fra offentlige fiender, opptøyer, handlinger fra offentlige etater, arbeidsvansker, leverandørers unnlatelse av å sende eller produsere varer, forsinkelse i sikring eller mangel på råvarer, sammenbrudd eller ødeleggelse av anlegg eller utstyr, eller andre årsaker eller årsaker utenfor Green Planks kontroll, uansett om de ligner de oppregnet her. Alle bestillinger vil bli ansett som suspendert så lenge en slik årsak hindrer eller forsinker ytelse eller levering eller forsendelse.

4. SKATTER
Kunden er ansvarlig for alt salg, bruk, særavgifter, merverdiavgift og andre avgifter forbundet med ordren, uansett angitt, inkludert eventuelle avgifter, avregningsgebyrer eller andre destinasjonsgebyrer. Hvis aktuelt, vil en egen kostnad for slike varer vises på Grønne plankefaktura.

5. FRAKTSKADER
Kontroller pakken for skader ved ankomst. Hvis du opplever skader, må du legge merke til dem på kupeen når du signerer for pakken, eller hvis det ikke var nødvendig med noen signatur, må du kontakte transportøren umiddelbart. Hvis ingen skader blir notert på sendeplanen, kan Green Plank ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader. Når det er lagt merke til på ruteplan, og du bestemmer at du ikke kan bruke produktet, Ta kontakt med Grønn planke på e-post eller telefon for å rapportere det skadede materialet. Hvis du tilfeldigvis godtar en forsendelse og signerer uten skader, og senere oppdager at det faktisk er skader, må du kontakte transportfirmaet innen 48 timer etter levering for å rapportere det. Green Plank kan ikke sende inn noen krav på dine vegne etter femten (15) virkedager fra leveringstidspunktet, eller forsøk på levering.

6. AVBESTILLINGER
Du har rett til å kansellere bestillingen når som helst innen 24 timer fra det tidspunktet du mottok ordrebekreftelse fra Green Plank. Du må gjøre det Ta kontakt med Grønn planke på e-post eller telefon så snart som mulig. Hvis kjøpet ditt allerede er sendt, må du sørge for retur, og du vil være ansvarlig for fraktkostnader + 20% omsetningsgebyr. Hvis kjøpet ikke er sendt, kan du gjøre avbestillingen uten betaling for den opprinnelige betalingsmåten, uten å overføre transaksjonskostnader.
Bestillinger gjort av forhandlere eller grossister, spesielle bestillinger og tilpasset design, farge, modell, størrelse osv., Ordrer kan ikke avbestilles når Green Plank er bekreftet.

7. TILBAKE
Hvis du ombestemmer deg, kan du returnere ubrukte eller uåpnede varer innen syv (7) dager etter levering for refusjon, (dessverre refunderes ikke eventuelle fraktkostnader). Varer må returneres i ny, uåpnet og ubrukt stand og inneholde alt originalt materiale som følger med forsendelsen. Returnerte gjenstander pålegges et gebyr på 20%. Kontakt oss for RMA-nummer (return merchandise autorisasjon) hvis du vil returnere. Et RMA-nummer kreves for enhver retur.

Etter at varen er mottatt på vårt lager, vil den bli inspisert. Hvis varen returneres i ny, uåpnet og ubrukt stand, vil du få utbetalt refusjon til den opprinnelige kjøpesummen, pluss omsetningsavgift hvis relevant i den opprinnelige betalingsmetoden, minus 20% omsetningsgebyr minus fraktkostnader innen fire uker etter frakt pakken til oss. Hvis returen er et resultat av feilen vår, må du indikere at på returemballasjen og vi vil utstede en tilbakebetaling til den opprinnelige kjøpesummen pluss moms hvis relevant pluss fraktkostnader i den opprinnelige betalingsmetoden.

8. AVVISNINGER
Hvis pakken blir nektet ved ankomst, er du ansvarlig for levering og retur fraktkostnader + 20% omsetningsgebyr. Eventuelle skader fra nektede leveranser kan ikke refunderes, og fordi det ble nektet, vil det ikke bli lagt merke til. Vi er ikke ansvarlige for noen kostnader forbundet med en nektet levering.

9. GARANTIER
Alle garantier som er angitt er bare produsent / produktspesifikke garantier. Green Plank gir ingen uttrykkelige garantier bortsett fra de som er angitt i denne avtalen og i Green Planks gjeldende garantierklæring som er gjeldende på fakturadato. Alle slike garantier vil være effektive, og Green Plank vil være forpliktet til å innfri slike garantier, bare når Green Planks mottar full betaling for varen som skal garanteres. Før returnering av varer, må kunden kontakte Green Planks kravavdeling. for et garantienummer (WA) -nummer innen den tillatte perioden angitt av produsenten av produktet (se produktspesifikk garanti). WA-nummeret er bare gyldig for produktet beskrevet der. Produktet som returneres må samsvare med produktet som er autorisert for retur. Kunden må forsikre seg om at alle returer mottas av produsenten / leverandøren innen tretti (30) dager etter å ha fått WA-nummeret. Alle forsendelsesordninger for retur eller utveksling må behandles gjennom Green Planks Logistics Department. Kunden er ansvarlig for alle forsendelses- og håndteringsomkostninger ved returnering av garanti, bortsett fra der produsenten av produktet har avtalt å betale for slike kostnader eller som beskrevet under produktgarantien. Når det er mulig eller som beskrevet under Garanti, må alle varene være i ny stand, i originalemballasje og med alle garantikort, manualer og tilbehør. Den originale pakksedlen må være inkludert og WA-nummeret synlig på pakken. Green Plank kan kreve en kort skriftlig forklaring og et fotografi eller digitalt bilde av det mangelfulle produktet. I noen tilfeller vil en inspeksjon på stedet være nødvendig. Green Planks Claims Department vil informere kunden om detaljene som er spesifikke for garantikravet.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE
GARANTIER SETTE I DENNE AVTALEN ER TILPRODUKTER / PRODUKTSPESIFIKKE GARANTIER FOR PRODUKTET (ER). GRØNNE PLANK ANBEFALER UTTRYKK ALLE ANDRE GARANTIER, GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER, HVIS UTTRYKKELIG, IMPLISERT ELLER STATUTORI, INKL. GRØNN PLANK GJELDER OGSÅ ANLEGT GARANTI FOR UTROLIGE HANDEL ELLER UTEN ETT KURS FOR HANDLING ELLER KURS FOR YTELSE. GRØNN PLANK garanterer ikke at produktet (e) vil være feilfrie, eller garantere at hver defekt vil bli korrigert. GRØNN PLANK garanterer ikke at alle produkter overholder spesifikke geografiske overholdelser eller lovbestemmelser. DET ER KUNDES ANSVAR FOR å sikre at bruk av produkter som er kjøpt samsvarer med lokale juridiske koder og med alle regionale, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter. GRØNNE PLANK Ytterligere fraskriver seg noen patenterte / intellektuelle eiendomsrettigheter, garantier eller erstatninger med respekt for noe låsesystem / tilkoblingssystem som brukes av produsenter av laminat, maskinert tre, eller andre produkter som selges av grønne planker.

11. BEGRENSNING AV SKADER
GRØNN PLANK GODTAR IKKE ANSVARLIGHET UTEN RENGJØRENE SETTES FORINN HER. GRØNN PLANK vil ikke være ansvarlig for tap av fortjeneste, tap av inntekter eller virksomhet eller annen konsekvensiell, spesiell, indirekte eller fordelaktig skade, selv om de var forutsigbare eller hvis grønne planker ble anbefalt om potensielle skader, eller for noen skyld AV NOE TREDJEPART Bortsett fra så uttrykkelig gitt her. KUNDEN Avtaler at for noe ansvar knyttet til innkjøp av produkter eller tjenester, er grønne plankene ikke ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG FOR NOE SKADER OVER DET SAMMENBARE beløpet som er betalt av kunden for kjøpet (e) under denne avtalen. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER Uavhengig av handlingsformen (dvs. hvor rettssaken er i kontrakt eller i erstatning, inkl. NEGLIGENS).

12. REGERINGSLOV
Denne avtalen og dens utførelse skal styres av lovene i Sverige i alle forhold som oppstår fra eller relatert til bruk av dette nettstedet, enten det gjelder krav på kontrakt, erstatning eller på annen måte, uten hensyn til dens lovbestemmelser. Du og Green Plank er enige om at en eventuell saks skyld som kan oppstå i henhold til denne avtalen skal påbegynnes og bli hørt i den aktuelle domstolen i Sverige, Skåne fylke. Du og Green Plank samtykker hver til å underkaste deg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Skåne i Sverige. Green Planks manglende utøvelse eller håndhevelse av rettigheter eller bestemmelser i vilkårene for bruk skal ikke utgjøre et avkall på en slik rett eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i vilkårene for bruk er funnet av en domstol med kompetent jurisdiksjon å være ugyldig, er partene likevel enige om at retten skal forsøke å gi partene intensjoner som de gjenspeiles i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i vilkårene i Bruk forblir i full kraft og effekt. Du samtykker i at uansett lov eller motsatt lov, må ethvert krav eller handling som du oppstår som følge av eller relatert til bruk av produktene og tjenestene eller vilkårene for bruk være inngitt innen en (1) måned etter et slikt krav eller årsak til handling oppsto eller være for alltid sperret.

13. ANDRE DOKUMENTER
Bortsett fra som spesifikt gitt i noen separat formell kjøpsavtale mellom kunde og Green Plank, kan disse vilkårene og betingelsene IKKE bli endret, supplert eller endret ved bruk av andre dokument (er). Ethvert forsøk på å endre, supplere eller endre dette dokumentet eller legge inn en ordre for produkt (er) som er underlagt ytterligere eller endrede vilkår og betingelser, er ugyldig, med mindre annet er avtalt i en skriftlig avtale signert av både kunde og Green Planke.

14. VILKÅR FOR BRUK
Din tilgang til og bruk av nettstedet styres av Green Planks Vilkår for bruk. Ved å bruke dette nettstedet, signaliserer du din aksept uten endring av disse bruksvilkårene. Vilkårene for bruk kan endres uten forhåndsvarsel når som helst, etter Green Planks eget skjønn, så du bør ofte gjennomgå vilkårene for bruk og gjeldende policyer fra tid til annen for å forstå vilkårene og betingelsene som gjelder din bruk av nettstedet. . I tilfelle uoverensstemmelser mellom denne avtalen og vilkårene for bruk, vil betingelsene i denne avtalen ha forrang.