Om Green Plank®

Grønn planke® startet med å se bygningsmaterialer og byggebransjer fra et annet synspunkt. Et vakkert hjem. En bedre verden. Vi lager forbindelsen.

Allerede i 2004 begynte vi å produsere komposittprodukter ved å eksperimentere med forskjellige tresorter og landbruksrester i kombinasjon med resirkulert plast. Etter hvert som vi har vokst, har vi fått omfattende kunnskap og erfaring. Ved å opprettholde vår kvalitet gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon, utvikler vi våre produkter i tråd med tradisjonen og bransjens krav. Med uavhengig testing og sertifisering, sikrer vi at produktene utfører i henhold til spesifikasjonen. I dag leverer vi våre høykvalitetsprodukter til europeiske og nordamerikanske markeder.