Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de Green Plank-website (de 'Site'). VOORDAT U DE SITE KUNT GEBRUIKEN, MOET U LEZEN, BEGRIJPEN EN AKKOORD GAAN MET DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ALLE BELEID EN ALGEMENE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN HET VOORGAANDE. Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met enig deel van deze gebruiksvoorwaarden, GEBRUIK DEZE SITE dan NIET EN DOWNLOAD GEEN MATERIAAL VAN DEZE SITE.

Green Plank AB ("Green Plank") behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken de bepalingen en voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden of een beleid of richtlijn van de Site te wijzigen of aan te passen. Elke wijziging of aanpassing wordt van kracht bij het plaatsen van de herzieningen en kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de site. Uw voortdurende gebruik van deze site na het plaatsen van de wijzigingen of aanpassingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen of aanpassingen accepteert. Daarom moet u de Gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke beleid van tijd tot tijd regelmatig lezen om de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site te begrijpen.

Deze gebruiksvoorwaarden veranderen niets aan de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst die u met Green Plank hebt voor andere producten of diensten.

Vragen of opmerkingen over de site of de inhoud ervan moeten worden gericht aan

 1. INCORPORATE BELEID OF VOORWAARDEN
  1. Privacybeleid. Green Plank gelooft sterk in het beschermen van de privacy van gebruikers en u op de hoogte te stellen van de verzameling en het gebruik van Green Plank gegevens, inclusief persoonlijke informatie, verzameld via de Site. Daarom heeft Green Plank een Privacybeleid die u moet raadplegen om volledig te begrijpen hoe Green Plank informatie gebruikt en verzamelt.
  2. Verkoopvoorwaarden. Alle bestellingen die via de site worden gedaan, vallen onder de verkoopvoorwaarden van Green Plank. U moet verwijzen naar onze Algemene verkoopvoorwaarden voor meer informatie over toepasselijke productgaranties, ons retourbeleid en verzendvoorwaarden. Door de producten te bestellen en / of te accepteren, stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn Algemene verkoopvoorwaarden, Retourbeleid, Verzendvoorwaarden inclusief de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid daarin. De verkoopvoorwaarden, het retourbeleid en de verzendvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van Green Plank, dus u dient de verkoopvoorwaarden, het retourbeleid en de verzendvoorwaarden te bekijken telkens wanneer u een aankoop doet.
  3. Gebruiksvoorwaarden website (gebruikersovereenkomst)
   1. Door materiaal van Green Plank AB (Green Plank) te downloaden, kopiëren, reproduceren, herdistribueren, afdrukken of gebruiken en specifiek beschikbaar gesteld op de Green Plank-website, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruikersovereenkomst en akkoord gaat met alle Gebruiksvoorwaarden in deze Gebruikersovereenkomst.
   2. Materiaal betekent werken, ongeacht of het geschreven, grafisch, fotografisch, visueel, audio en enig ander onderwerp is dat eigendom is van Green Plank dat op de GreenPlank.eu-website verschijnt of is geïmplementeerd.
   3. Zoals het geval is met al het materiaal op de GreenPlank.eu-website, is het auteursrechtelijk beschermd.
   4. Toestemming (toestemming) om het websitemateriaal van Green Plank te gebruiken, wordt voorwaardelijk verleend zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.
   5. Niets bij het verlenen van deze toestemming vormt een onherroepelijk voorrecht of recht van de kant van de gebruiker.
   6. Green Plank behoudt zich het recht voor om toestemming voor het gebruik van al het auteursrechtelijk beschermde materiaal in te trekken in het geval dat Green Plank vaststelt dat de gebruiker van het auteursrechtelijk beschermde materiaal misbruik heeft gemaakt van het recht om het materiaal te gebruiken op de wijze zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.
   7. De gebruiker van het auteursrechtelijk beschermde materiaal moet na kennisgeving van Green Plank onmiddellijk stoppen met het gebruik van het materiaal en, indien het materiaal op een website wordt weergegeven, het materiaal onmiddellijk zonder onnodige vertraging van de website verwijderen.
 2. LIDMAATSCHAP ACCOUNT VERPLICHTINGEN

  Nadat u deze gebruiksvoorwaarden hebt geaccepteerd, kunt u een lidmaatschapsaccount openen onder het lidmaatschapsgedeelte van de site (het "lidmaatschapsaccount") als particuliere klant of een groothandel / detailhandelaar. Als onderdeel van de lidmaatschapsregistratie kan de persoon die het lidmaatschapsaccount op de site opent (de 'beheerder') ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken van andere gebruikers die gemachtigd zijn om bepaalde functies namens de beheerder uit te voeren via het lidmaatschapsaccount ( 'Geautoriseerde gebruikers'). De beheerder selecteert specifiek welke functies elke geautoriseerde gebruiker mag uitvoeren via de site.

  Geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de site met behulp van hun eigen persoonlijke wachtwoorden, maar kunnen de geselecteerde functies alleen namens de beheerder uitvoeren. Een beheerder kan op elk moment het persoonlijke wachtwoord van een geautoriseerde gebruiker wijzigen om zijn of haar toegang tot de site te voorkomen, de machtiging van de geautoriseerde gebruiker beperken om bepaalde functies namens het lid uit te voeren, of anderszins geautoriseerde gebruikers wijzigen, toevoegen of verwijderen. Als een geautoriseerde gebruiker niet langer gemachtigd is om namens u te handelen, is de beheerder verantwoordelijk voor het gebruik van deze beveiligingsprocedures die wij u ter beschikking hebben gesteld om de toegang van de geautoriseerde gebruiker tot de site te beëindigen of te beperken.
  U ontvangt een wachtwoord en accountaanduiding wanneer u de lidmaatschapsaccountgegevens hebt ingevuld. Als u de beheerder van uw lidmaatschapsaccount bent, gaat u, rekening houdend met uw gebruik van de site, akkoord met:

  1. om echte, accurate, actuele en volledige informatie te verstrekken over uzelf en / of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, inclusief maar niet beperkt tot informatie over enige en alle geautoriseerde gebruikers; inclusief speciale omstandigheden of beperkingen die van toepassing zijn op elke Geautoriseerde Gebruiker;
  2. dat u verklaart en garandeert dat u het vermogen en de bevoegdheid hebt om overeenkomsten uit te voeren en bestellingen te plaatsen voor Green Plank-producten en -diensten namens u of uw bedrijf;
  3. dat een bestelling die door u of een Geautoriseerde Gebruiker via de Site is geplaatst, het equivalent is van een ondertekende inkooporder en dat u hierbij afziet van elke toekomstige betwisting van de geldigheid en afdwingbaarheid van elke bestelling die via de Site wordt ingediend op grond van het feit dat deze elektronisch is verzonden en toegelaten;
  4. dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten en vergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot telefoonkosten en telecommunicatieapparatuur, die worden gemaakt om de site te gebruiken;
  5. dat u (en uw bedrijf, indien van toepassing) volledig verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of lidmaatschapsaccount en alle aansprakelijkheid aanvaarden voor handelingen of omissies van uw geautoriseerde gebruikers die voortvloeien uit hun gebruik van de site, zelfs als dergelijke handelingen of omissies zijn niet specifiek door u geautoriseerd;
  6. om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of lidmaatschapsaccount of enige andere inbreuk op de beveiliging; en
  7. dat u volledig verantwoordelijk bent voor het beheer van uw lidmaatschapsaccount, inclusief maar niet beperkt tot:
   1. het handhaven van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden en / of lidmaatschapsgegevens;
   2. het onderhouden en onmiddellijk bijwerken van de lidmaatschapsaccountinformatie om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden;
   3. ervoor te zorgen dat elke Geautoriseerde Gebruiker de capaciteit en bevoegdheid heeft om de functies uit te voeren waartoe hij door u is gemachtigd om namens u of uw bedrijf uit te voeren; en
   4. de toegang van een geautoriseerde gebruiker tot de site beëindigen of beperken als een geautoriseerde gebruiker niet langer gemachtigd is om namens u bepaalde functies te handelen of uit te voeren.

   Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of we hebben redelijke gronden om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kunnen we uw lidmaatschapsaccount opschorten of beëindigen en alle huidige en toekomstig gebruik van de Site door u. Informatie over het lidmaatschapsaccount en bepaalde andere informatie over u is onderworpen aan ons privacybeleid. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

 3. EIGENDOM VAN INHOUD
  Alle inhoud op deze site is eigendom van Green Plank en / of zijn verschillende externe leveranciers en distributeurs en wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Zweden en andere landen. Geen van de inhoud op deze site mag worden gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedistribueerd, weergegeven, verkocht, overgedragen of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green Plank en / of haar externe leveranciers en distributeurs.
 4. AUTEURSRECHTEN
  Alle auteursrechtelijk beschermde en auteursrechtelijk beschermde materialen op deze site, inclusief, zonder beperking, het Green Plank-logo, ontwerp, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen en andere bestanden, en de selectie en rangschikking ("materialen") daarvan zijn eigendom van Green Plank, ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN Copyright © 2010 Green Plank AB en / of haar licentiegevers. Behalve zoals hierin vermeld, mag geen van de materialen worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anders zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Plank of de respectieve auteursrechteigenaar.
 5. HANDELSMERKEN EN SERVICEMERKEN
  Green Plank, het Green Plank-logo en de producten en diensten die op deze site worden beschreven, inclusief maar niet beperkt tot "Green Plank", zijn handelsmerken, dienstmerken of geregistreerde handelsmerken van Green Plank en haar leveranciers en licentiegevers en mogen niet worden gekopieerd , geïmiteerd of geheel of gedeeltelijk gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Plank of haar leveranciers of licentiegevers. Bovendien zijn alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts dienstmerken, handelsmerken en / of handelskleding van Green Plank en mogen deze niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Plank. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en Green Plank-namen of -logo's die hierin worden vermeld, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
 6. GEBRUIK VAN DE WEBSITE
  Green Plank verleent u een beperkte licentie om deze site te gebruiken, om legitieme bestellingen en aankopen te doen en zal deze site niet gebruiken voor andere doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot, een speculatieve, valse of frauduleuze bestelling of een bestelling in afwachting van de vraag. Een dergelijke toekenning omvat niet, zonder beperking: (a) enig wederverkoop of commercieel gebruik van de Site en / of de Technologie of inhoud daarin; (b) het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen of beschrijvingen; (c) afgeleid gebruik van de Site en de inhoud ervan; of (d) gebruik van datamining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Behalve zoals hierboven vermeld, wordt u geen enkel recht of licentie overgedragen door implicatie, uitsluiting of anderszins in of onder enig patent, handelsmerk, auteursrecht of eigendomsrecht van Green Plank of een derde partij.

  Deze site en de inhoud op deze site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van Green Plank, behalve dat u het materiaal op deze site mag downloaden, weergeven en afdrukken voor de gelicentieerde doeleinden alleen; op voorwaarde dat u, zonder toestemming van Green Plank of de respectieve auteursrechteigenaar, geen materiaal mag kopiëren, publiceren of plaatsen op een website, computernetwerk of uitzending of publicatiemedia, (b) het materiaal mag wijzigen, en (c) verwijderen of wijzigen van auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen in het materiaal. Ongeautoriseerd gebruik van deze site en / of de materialen op deze site kan een inbreuk vormen op toepasselijke auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of andere wetten.

  U mag geen frametechnieken gebruiken, inlijsten of gebruiken om een handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie van Green Plank toe te voegen (inclusief de afbeeldingen op deze site, de inhoud van een tekst of de lay-out / het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina. ) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green Plank. Verder mag u geen metatags of andere 'verborgen tekst' gebruiken met een Green Plank-naam, handelsmerk of productnaam zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green Plank.

 7. LEEFTIJD EN VERANTWOORDELIJKHEID
  U verklaart dat u de wettelijke leeftijd heeft om deze site te gebruiken en om bindende wettelijke verplichtingen te creëren voor elke aansprakelijkheid die u kunt oplopen als gevolg van het gebruik van deze site. U begrijpt dat u financieel verantwoordelijk bent voor al het gebruik van deze Site door u en degenen die uw inloggegevens gebruiken.
 8. BEËINDIGING
  U stemt ermee in dat Green Plank, naar eigen goeddunken, het wachtwoord van uw of een geautoriseerde gebruiker, account of gebruik van de site kan beëindigen, of de toegang van uw of een geautoriseerde gebruiker tot een onderdeel van deze site, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking, wegens gebrek aan gebruik of als Green Plank van mening is dat u of een Geautoriseerde gebruiker de Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetten of voorschriften heeft overtreden of niet heeft gehandeld. Green Plank kan ook, naar eigen goeddunken en op elk moment, stoppen met het aanbieden van de Site, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat elke beëindiging van toegang tot de Site onder enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden zonder kennisgeving kan plaatsvinden, en erkent en stemt ermee in dat Green Plank uw lidmaatschapsaccount en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account en / of onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen of verdere toegang tot dergelijke bestanden of de site blokkeren. Verder stemt u ermee in dat Green Plank niet aansprakelijk is jegens u of derden voor enige beëindiging of beperking van de toegang tot de Site.
 9. AFWIJZING VAN GARANTIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN
  UW GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE EN DE MATERIALEN DAARIN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". U ERKENT DAT U DOOR GREEN PLANK IS GEADVISEERD OM UW EIGEN DUE DIGIGENCE TE ONDERNEMEN MET BETREKKING TOT DEZE SITE. GREEN PLANK GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN ENIGE SOORT MET BETREKKING TOT DE GROENE PLANKPLAATS, DE WERKING, INHOUD, INFORMATIE, MATERIALEN.

  GREEN PLANK UITDRUKKELIJK vertegenwoordiging of garantie af, expliciet of impliciet, VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF HAAR gebruik, inclusief maar niet beperkt tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, volledigheid, actualiteit, betrouwbaarheid of geschiktheid van EEN VAN DE INHOUD OF GEGEVENS DIE OP DEZE SITE WORDEN GEVONDEN, TITEL EN NIET-INBREUK, EN DIE DIE VOORTVLOEIEN UIT STATUTEN OF ANDERSZINS IN WET OF EIGENDOM, OF UIT EEN CURSUS VAN HANDEL OF GEBRUIK VAN HANDEL.

 10. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT GREEN PLANK, HAAR BESTUURDERS, AMBTENAREN, WERKNEMERS OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE WERKING, INHOUD, TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN IS EN VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE VAN ENIGE SOORT, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DIRECTE, INDIRECTE, COMPENSERENDE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE OF SCHADEVERGOEDING GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS DE GROENE PLANK IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE).

  IN GEEN GEVAL ZAL DE AGGREGATE AANSPRAKELIJKHEID VAN GROENE PLANK (OF HET IN CONTRACT, GARANTIE, TORT (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE OVERSCHRIJDT EUR 100,00 OF DE COMPENSATIE BETAALDE GROENE PLANK, WANNEER MINDER IS.

  Bepaalde wetten staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Als deze wetten van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten op de hierin opgenomen rechten.

 11. VRIJWARING
  U zult Green Plank en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, vertegenwoordigers en agenten schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren tegen verlies, aansprakelijkheid, claim, oorzaak van actie, eis, schade, kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische, boekhoudkundige en andere professionele vergoedingen, door of namens u gebracht boven de aansprakelijkheid die hierin wordt beschreven of door derden die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of het gebruik van uw Geautoriseerde gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot een overtreding door u of een geautoriseerde gebruiker van de gebruiksvoorwaarden. Green Plank behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van elke kwestie op zich te nemen, onder voorbehoud van vrijwaring door u, die uw vrijwaringverplichtingen niet zal excuseren.
 12. GEREEDSCHAP & FUNCTIES
  Alle tools, functies, rekenmachines, enz. Worden alleen als hoffelijkheid aangeboden. Alle resultaten zijn schattingen en moeten als zodanig worden gebruikt. Green Plank kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor informatie die is afgeleid van het gebruik van de aangeboden tools en functies op www.GreenPlank.eu.
 13. WAAR TE KOOP / VIND EEN PRO / ONTVANG EEN OFFERTE
  Green Plank kan niet garanderen dat we uw servicebehoeften kunnen matchen met een serviceprofessional of dat er serviceprofessionals in uw omgeving zijn die in staat of bereid zijn om uw servicebehoeften te voltooien. Hoewel we bepaalde stappen ondernemen om de referenties van onze beursgenoteerde serviceprofessionals te onderzoeken, geeft Green Plank geen garanties of verklaringen met betrekking tot de vaardigheden of representaties van een dergelijke serviceprofessional of de kwaliteit van de functie die hij of zij voor u kan uitvoeren als u ervoor kiest om te behouden hun diensten. Green Plank onderschrijft of beveelt de diensten van een bepaalde serviceprofessional niet aan. Het is volledig aan u om een direct contract aan te gaan of anderszins een overeenkomst te sluiten met een serviceprofessional, en wij garanderen of garanderen niet hun prestaties tijdens de taak of de uitkomst of kwaliteit van de geleverde diensten. De serviceprofessionals zijn geen werknemers of agenten van Green Plank, noch is Green Plank een agent van de serviceprofessionals. Green Plank voert geen en is niet verantwoordelijk voor de services die door u worden gevraagd in uw serviceaanvraag. Uw rechten onder contracten die u aangaat met serviceprofessionals worden beheerst door de voorwaarden van dergelijke contracten en door toepasselijke federale, provinciale, lokale en lokale wetten. Mocht u een geschil hebben met een serviceprofessional, dan moet u dit geschil rechtstreeks met de serviceprofessional bespreken. U GAAT ERMEE AKKOORD GROENE PLANK (EN ONZE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, AANGESLOTEN, WERKNEMERS EN AGENTEN) EN ANDERE PERSOON, BUREAU OF AGENT TE VRIJGEVEN ENTITEIT (INCLUSIEF ONZE BEDRIJFSPARTNERS ZOALS EEN PRODUCTFABRIKANT OF LEVERANCIER DIE DE GROENE PLANKMATIGHEID KUNNEN WERKEN) VAN ENIGE SCHADE OF CLAIMS (INCLUSIEF GEVOLGSCHADE EN INCIDENTELE SCHADE) VAN ELKE SOORT OF AARD, ONGESCHREVEN EN ONGESCHREVEN OF NIET BEKENDMAKEN, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET DERGELIJKE GESCHILLEN EN UW HANDELINGEN MET SERVICEPROFESSIONALS.
 14. LINKS
  Deze site kan links naar andere websites bevatten die uitsluitend voor uw gemak worden aangeboden en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring, onderzoek of verificatie door Green Plank van de gekoppelde website of de informatie die erin is opgenomen. Green Plank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot andere websites of de inhoud of materialen op dergelijke websites. Als u besluit andere websites te bezoeken, doet u dit op eigen risico.
 15. RELATIE
  De relatie tussen Green Plank en u zal die van onafhankelijke contractanten zijn, en geen van ons, noch een van onze respectieve functionarissen, agenten of werknemers, zullen worden beschouwd of geïnterpreteerd als partners, joint ventures, fiduciairen, werknemers of agenten van de andere als een resultaat van deze Overeenkomst of gebruik van deze Site.
 16. TOEPASSELIJK RECHT
  Deze Overeenkomst en de uitvoering ervan worden beheerst door de Zweedse wetgeving voor alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze Site, ongeacht of het om claims in contract, onrechtmatige daad of anderszins gaat, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen. U en Green Plank zijn het erover eens dat elke oorzaak van actie die zich onder deze Overeenkomst voordoet, moet worden gestart en moet worden behandeld voor de bevoegde rechtbank in het Zweedse graafschap Skåne. U en Green Plank komen elk overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Skåne in Zweden. Als Green Plank nalaat enig recht of enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van dat recht of die bepaling. Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank ernaar moet streven de intenties van de partijen ten uitvoer te leggen, zoals weergegeven in de bepaling en de andere bepalingen van de Voorwaarden van gebruik blijven volledig van kracht en effect. U stemt ermee in dat, ongeacht een statuut of wet in strijd met het tegendeel, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Producten en Diensten of de Gebruiksvoorwaarden moet worden ingediend binnen een (1) maand na een dergelijke claim of oorzaak van actie is ontstaan of voor altijd uitgesloten.
 17. OPDRACHT
  U mag uw rechten, plichten of verplichtingen hieronder niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of delegeren.
 18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
  Deze gebruiksvoorwaarden, samen met deze die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (elektronisch, mondeling of schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp, en kunnen niet worden gewijzigd of aangepast, behalve schriftelijk of door dergelijke wijzigingen of aanpassingen op deze site beschikbaar te stellen.