Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de Green Plank-website (de 'Site'). VOORDAT U DE SITE KUNT GEBRUIKEN, MOET U LEZEN, BEGRIJPEN EN AKKOORD GAAN MET DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ALLE BELEID EN ALGEMENE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN HET VOORGAANDE. Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met enig deel van deze gebruiksvoorwaarden, GEBRUIK DEZE SITE dan NIET EN DOWNLOAD GEEN MATERIAAL VAN DEZE SITE.

Green Plank AB ("Green Plank") behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken de bepalingen en voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden of een beleid of richtlijn van de Site te wijzigen of aan te passen. Elke wijziging of aanpassing wordt van kracht bij het plaatsen van de herzieningen en kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de site. Uw voortdurende gebruik van deze site na het plaatsen van de wijzigingen of aanpassingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen of aanpassingen accepteert. Daarom moet u de Gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke beleid van tijd tot tijd regelmatig lezen om de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site te begrijpen.

Deze gebruiksvoorwaarden veranderen niets aan de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst die u met Green Plank hebt voor andere producten of diensten.

Vragen of opmerkingen over de site of de inhoud ervan moeten worden gericht aan

 1. INCORPORATE BELEID OF VOORWAARDEN
  1. Privacybeleid. Green Plank gelooft sterk in het beschermen van de privacy van gebruikers en u op de hoogte te stellen van de verzameling en het gebruik van Green Plank gegevens, inclusief persoonlijke informatie, verzameld via de Site. Daarom heeft Green Plank een Privacybeleid die u moet raadplegen om volledig te begrijpen hoe Green Plank informatie gebruikt en verzamelt.
  2. Verkoopvoorwaarden. Alle bestellingen die via de site worden gedaan, vallen onder de verkoopvoorwaarden van Green Plank. U moet verwijzen naar onze Algemene verkoopvoorwaarden voor meer informatie over toepasselijke productgaranties, ons retourbeleid en verzendvoorwaarden. Door de producten te bestellen en / of te accepteren, stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn Algemene verkoopvoorwaarden, Retourbeleid, Verzendvoorwaarden inclusief de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid daarin. De verkoopvoorwaarden, het retourbeleid en de verzendvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van Green Plank, dus u dient de verkoopvoorwaarden, het retourbeleid en de verzendvoorwaarden te bekijken telkens wanneer u een aankoop doet.
  3. Gebruiksvoorwaarden website (gebruikersovereenkomst)
   1. Door materiaal van Green Plank AB (Green Plank) te downloaden, kopiëren, reproduceren, herdistribueren, afdrukken of gebruiken en specifiek beschikbaar gesteld op de Green Plank-website, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruikersovereenkomst en akkoord gaat met alle Gebruiksvoorwaarden in deze Gebruikersovereenkomst.
   2. Materiaal betekent werken, ongeacht of het geschreven, grafisch, fotografisch, visueel, audio en enig ander onderwerp is dat eigendom is van Green Plank dat op de GreenPlank.eu-website verschijnt of is geïmplementeerd.
   3. Zoals het geval is met al het materiaal op de GreenPlank.eu-website, is het auteursrechtelijk beschermd.
   4. Toestemming (toestemming) om het websitemateriaal van Green Plank te gebruiken, wordt voorwaardelijk verleend zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.
   5. Niets bij het verlenen van deze toestemming vormt een onherroepelijk voorrecht of recht van de kant van de gebruiker.
   6. Green Plank behoudt zich het recht voor om toestemming voor het gebruik van al het auteursrechtelijk beschermde materiaal in te trekken in het geval dat Green Plank vaststelt dat de gebruiker van het auteursrechtelijk beschermde materiaal misbruik heeft gemaakt van het recht om het materiaal te gebruiken op de wijze zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.
   7. De gebruiker van het auteursrechtelijk beschermde materiaal moet na kennisgeving van Green Plank onmiddellijk stoppen met het gebruik van het materiaal en, indien het materiaal op een website wordt weergegeven, het materiaal onmiddellijk zonder onnodige vertraging van de website verwijderen.
 2. LIDMAATSCHAP ACCOUNT VERPLICHTINGEN

  Nadat u deze gebruiksvoorwaarden hebt geaccepteerd, kunt u een lidmaatschapsaccount openen onder het lidmaatschapsgedeelte van de site (het "lidmaatschapsaccount") als particuliere klant of een groothandel / detailhandelaar. Als onderdeel van de lidmaatschapsregistratie kan de persoon die het lidmaatschapsaccount op de site opent (de 'beheerder') ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken van andere gebruikers die gemachtigd zijn om bepaalde functies namens de beheerder uit te voeren via het lidmaatschapsaccount ( 'Geautoriseerde gebruikers'). De beheerder selecteert specifiek welke functies elke geautoriseerde gebruiker mag uitvoeren via de site.

  Geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de site met behulp van hun eigen persoonlijke wachtwoorden, maar kunnen de geselecteerde functies alleen namens de beheerder uitvoeren. Een beheerder kan op elk moment het persoonlijke wachtwoord van een geautoriseerde gebruiker wijzigen om zijn of haar toegang tot de site te voorkomen, de machtiging van de geautoriseerde gebruiker beperken om bepaalde functies namens het lid uit te voeren, of anderszins geautoriseerde gebruikers wijzigen, toevoegen of verwijderen. Als een geautoriseerde gebruiker niet langer gemachtigd is om namens u te handelen, is de beheerder verantwoordelijk voor het gebruik van deze beveiligingsprocedures die wij u ter beschikking hebben gesteld om de toegang van de geautoriseerde gebruiker tot de site te beëindigen of te beperken.
  U ontvangt een wachtwoord en accountaanduiding wanneer u de lidmaatschapsaccountgegevens hebt ingevuld. Als u de beheerder van uw lidmaatschapsaccount bent, gaat u, rekening houdend met uw gebruik van de site, akkoord met:

  1. om echte, accurate, actuele en volledige informatie te verstrekken over uzelf en / of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, inclusief maar niet beperkt tot informatie over enige en alle geautoriseerde gebruikers; inclusief speciale omstandigheden of beperkingen die van toepassing zijn op elke Geautoriseerde Gebruiker;
  2. dat u verklaart en garandeert dat u het vermogen en de bevoegdheid hebt om overeenkomsten uit te voeren en bestellingen te plaatsen voor Green Plank-producten en -diensten namens u of uw bedrijf;
  3. dat een bestelling die door u of een Geautoriseerde Gebruiker via de Site is geplaatst, het equivalent is van een ondertekende inkooporder en dat u hierbij afziet van elke toekomstige betwisting van de geldigheid en afdwingbaarheid van elke bestelling die via de Site wordt ingediend op grond van het feit dat deze elektronisch is verzonden en toegelaten;
  4. dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten en vergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot telefoonkosten en telecommunicatieapparatuur, die worden gemaakt om de site te gebruiken;
  5. dat u (en uw bedrijf, indien van toepassing) volledig verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of lidmaatschapsaccount en alle aansprakelijkheid aanvaarden voor handelingen of omissies van uw geautoriseerde gebruikers die voortvloeien uit hun gebruik van de site, zelfs als dergelijke handelingen of omissies zijn niet specifiek door u geautoriseerd;
  6. om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of lidmaatschapsaccount of enige andere inbreuk op de beveiliging; en
  7. dat u volledig verantwoordelijk bent voor het beheer van uw lidmaatschapsaccount, inclusief maar niet beperkt tot:
   1. het handhaven van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden en / of lidmaatschapsgegevens;
   2. het onderhouden en onmiddellijk bijwerken van de lidmaatschapsaccountinformatie om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden;
   3. ervoor te zorgen dat elke Geautoriseerde Gebruiker de capaciteit en bevoegdheid heeft om de functies uit te voeren waartoe hij door u is gemachtigd om namens u of uw bedrijf uit te voeren; en
   4. de toegang van een geautoriseerde gebruiker tot de site beëindigen of beperken als een geautoriseerde gebruiker niet langer gemachtigd is om namens u bepaalde functies te handelen of uit te voeren.

   Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of we hebben redelijke gronden om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kunnen we uw lidmaatschapsaccount opschorten of beëindigen en alle huidige en toekomstig gebruik van de Site door u. Informatie over het lidmaatschapsaccount en bepaalde andere informatie over u is onderworpen aan ons privacybeleid. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

 3. EIGENDOM VAN INHOUD
  Alle inhoud op deze site is eigendom van Green Plank en / of zijn verschillende externe leveranciers en distributeurs en wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Zweden en andere landen. Geen van de inhoud op deze site mag worden gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedistribueerd, weergegeven, verkocht, overgedragen of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green Plank en / of haar externe leveranciers en distributeurs.
 4. AUTEURSRECHTEN
  All copyrighted and copyrightable materials on this Site, including, without limitation, the Green Plank logo, design, text, graphics, pictures, and other files, and the selection and arrangement (“Materials”) thereof are the property of Green Plank, ALL RIGHTS RESERVED Copyright