Betingelser for brug

Velkommen til Green Plank-webstedet ("Webstedet"). FØR DU KAN BRUGE WEBSTEDET, SKAL DU LÆSE, FORSTÅNE OG ENIGE AT BINDES I FØLGENDE ANVENDELSESBETINGELSER, ALLE POLITIKKER OG VILKÅR, der er indarbejdet ved henvisning, og eventuelle underordnede ændringer til foregående. Ved at bruge dette websted betyder du, at du accepterer disse brugervilkår. Hvis du ikke er enig i nogen del af disse brugsbetingelser, skal du IKKE BRUGE DENNE WEBSTED ELLER HENT ELLER MATERIALER FRA DET.

Green Plank AB (“Green Plank”) forbeholder sig retten til når som helst og efter eget skøn at ændre eller ændre nogen af betingelserne og vilkårene i Brugsbetingelserne eller enhver politik eller retningslinje for webstedet. Eventuelle ændringer eller ændringer vil være effektive ved offentliggørelse af revisioner og meddelelse om sådanne ændringer på webstedet. Din fortsatte brug af dette websted efter udstationering af dets ændringer eller ændringer udgør din accept af sådanne ændringer eller ændringer. Derfor skal du ofte gennemgå Betingelserne for brug og gældende politikker fra tid til anden for at forstå de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af webstedet.

Disse brugsbetingelser ændrer ikke på nogen måde vilkårene eller betingelserne for nogen anden aftale, du måtte have med Green Plank for andre produkter eller tjenester.

Spørgsmål eller kommentarer om webstedet eller dets indhold skal rettes til

 1. INKORPOREREDE POLITIKKER ELLER VILKÅR
  1. Fortrolighedspolitik. Green Plank tror stærkt på at beskytte brugernes privatliv og give dig besked om Green Planks indsamlings- og brugsdata, herunder personlige oplysninger, indsamlet fra webstedet. Derfor har Green Plank vedtaget en Fortrolighedspolitik at du skal henvise for fuldt ud at forstå, hvordan Green Plank bruger og indsamler information.
  2. Salgsbetingelser. Alle ordrer, der er placeret via webstedet, reguleres af Green Planks salgsbetingelser. Du skal henvise til vores Salgsbetingelser for at lære mere om gældende produktgarantier, vores returpolitik og forsendelsesbetingelser. Ved at bestille og / eller acceptere levering af produkterne, accepterer du at være bundet af disse Salgsbetingelser, Returpolitik, Forsendelsesbetingelser inklusive ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger deri. Salgsbetingelserne, returpolitikken og forsendelsesbetingelserne kan ændres uden forudgående varsel på ethvert tidspunkt efter Green Planks skøn, så du bør gennemgå salgsbetingelserne, returpolitikken og forsendelsesbetingelserne, hver gang du foretager et køb.
  3. Brugsbetingelser på webstedet (brugeraftale)
   1. Ved at downloade, kopiere, reproducere, omfordele, udskrive eller bruge materiale, der ejes af Green Plank AB (Green Plank) og specifikt stilles til rådighed på Green Plank-webstedet, signerer du din accept af denne brugeraftale og accepterer alle brugsbetingelser i dette Brugeraftale.
   2. Materiale betyder værker, hvad enten det er skrevet, grafisk, fotografisk, visuel, lyd og ethvert emne, der ejes af Green Plank, der vises eller er implementeret på GreenPlank.eu-webstedet.
   3. Som det er tilfældet med alt materiale på GreenPlank.eu webstedet er beskyttet af ophavsret.
   4. Tilladelse (tilladelse) til at bruge Green Planks webstedsmateriale gives betinget som beskrevet i disse brugsbetingelser.
   5. Intet i tildelingen af denne tilladelse udgør et uigenkaldeligt privilegium eller ret fra brugerens side.
   6. Green Plank forbeholder sig retten til at tilbagekalde tilladelse til at bruge noget af dets ophavsretligt beskyttede materialer i tilfælde af, at Green Plank bestemmer, at brugeren af det ophavsretligt beskyttede materiale har misbrugt privilegiet til at bruge materialet på den måde, der er angivet i disse brugsbetingelser.
   7. Brugeren af det ophavsretligt beskyttede materiale efter meddelelse fra Green Plank skal øjeblikkeligt ophøre og afstå fra at bruge materialet, og hvis materialet vises på et websted, skal du straks fjerne materialet fra webstedet uden unødig forsinkelse.
 2. MEDLEMSKABSKONTOFORPLIGTELSER

  Efter at du har accepteret disse brugsbetingelser, kan du åbne en medlemskabskonto under medlemskabsafsnittet på webstedet ("medlemskabskontoen") som privat kunde eller som grossist / detailhandler. Som en del af medlemsregistreringen kan den person, der åbner medlemskontoen på webstedet ("Administratoren") vælge at give os informationen fra andre brugere, der er autoriseret til at udføre visse funktioner på administratorens vegne gennem medlemskontoen ( “Autoriserede brugere”). Administratoren vælger specifikt, hvilke funktioner hver autoriseret bruger har myndighed til at udføre via webstedet.

  Autoriserede brugere kan få adgang til webstedet ved hjælp af deres egne personlige adgangskoder, men kan kun udføre de valgte funktioner på administratorens vegne. Til enhver tid kan en administrator ændre en autoriseret brugers personlige adgangskode for at forhindre hans eller hendes adgang til webstedet, begrænse den autoriserede brugers autoritet til at udføre visse funktioner på vegne af medlemmet eller på anden måde ændre, tilføje eller slette autoriserede brugere. Hvis en autoriseret bruger ikke længere er autoriseret til at handle på dine vegne, er administratoren ansvarlig for at bruge disse sikkerhedsprocedurer, som vi har stillet til rådighed for dig til at afslutte eller begrænse den autoriserede brugers adgang til webstedet.
  Du vil modtage en adgangskode og en kontobetegnelse, når du har udfyldt medlemskontoens oplysninger. Hvis du er administrator af din medlemskonto, i betragtning af din brug af webstedet, accepterer du:

  1. at give ægte, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger om dig selv og / eller det firma, du repræsenterer, herunder men ikke begrænset til oplysninger om enhver og alle autoriserede brugere; inklusive særlige omstændigheder eller begrænsninger, der gælder for hver autoriseret bruger;
  2. at du repræsenterer og garanterer, at du har kapacitet og autoritet til at udføre aftaler og afgive ordrer på Green Plank-produkter og -tjenester på vegne af dig eller din virksomhed;
  3. at en ordre, der er foretaget af dig eller en autoriseret bruger via webstedet, er ækvivalent med en underskrevet indkøbsordre, og du fraviger herved enhver fremtidig udfordring til gyldigheden og eksigibiliteten af enhver ordre, der sendes via webstedet med den begrundelse, at den blev transmitteret elektronisk og autoriseret;
  4. at du er ansvarlig for alle omkostninger og afgifter, herunder uden begrænsning, telefonomkostninger og telekommunikationsudstyr, der er afholdt for at bruge webstedet;
  5. at du (og din virksomhed, hvis relevant) er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din adgangskode eller medlemskonto, og accepterer alt ansvar for handlinger eller undladelser fra dine autoriserede brugere, der opstår som følge af deres brug af webstedet, selvom sådan handlinger eller mangler er ikke specifikt godkendt af dig;
  6. til straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller medlemskonto eller andre sikkerhedsbrud; og
  7. at du er fuldt ansvarlig for at administrere din medlemskonto, herunder, men ikke begrænset til:
   1. opretholdelse af fortrolighed ved hjælp af adgangskoder og / eller eventuelle medlemskontooplysninger;
   2. vedligeholdelse og hurtig opdatering af medlemskontooplysningerne for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og komplette;
   3. at sikre, at enhver autoriseret bruger har kapacitet og autoritet til at udføre de funktioner, som de er autoriseret af dig til at udføre på vegne af dig eller din virksomhed; og
   4. opsige eller begrænse enhver autoriseret brugers adgang til webstedet, hvis en autoriseret bruger ikke længere er autoriseret til at handle eller udføre visse funktioner på dine vegne.

   Hvis du giver oplysninger, der er usandt, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, eller vi har rimelig grund til at formode, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, kan vi suspendere eller afslutte din medlemskonto og afvise enhver og alle aktuelle og fremtidig brug af sitet af dig. Oplysninger om medlemskonto og visse andre oplysninger om dig er underlagt vores privatlivspolitik. For mere information, se vores privatlivspolitik.

 3. EJERSKAB AF INDHOLD
  Alt indhold inkluderet på dette websted tilhører Green Plank og / eller dets forskellige tredjepartsudbydere og distributører og er beskyttet under intellektuel ejendomslovgivning i Sverige og andre lande. Intet af det indhold, der findes på dette websted, må reproduceres, genudgives, distribueres, vises, sælges, overføres eller ændres uden den udtrykkelige skriftlige tilladelse fra Green Plank og / eller dets tredjepartsudbydere og distributører.
 4. OPHAVSRET
  Alt ophavsretligt beskyttet og copyright-materiale på dette websted, inklusive, uden begrænsning, Green Plank-logoet, design, tekst, grafik, billeder og andre filer, og udvælgelsen og arrangementet ("Materialer") dertil tilhører Green Plank, ALL Rettigheder forbeholdt Copyright © 2010 Green Plank AB og / eller dets licensgivere. Undtagen som angivet heri, kan intet af materialerne kopieres, gengives, distribueres, genudgives, downloades, vises, udsendes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller ellers uden forudgående skriftlig tilladelse fra Green Plank eller den respektive copyright-ejer.
 5. VAREMÆRKER OG SERVICEMÆRKER
  Green Plank, Green Plank-logoet og de produkter og tjenester, der er beskrevet på dette websted, herunder uden begrænsning, “Green Plank”, er enten varemærker, servicemærker eller registrerede varemærker tilhørende Green Plank og dets leverandører og licensgivere og må ikke kopieres , imiteres eller bruges, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Green Plank eller dets leverandører eller licensgivere. Derudover er alle sideoverskrifter, brugerdefineret grafik, knapikoner og scripts servicemærker, varemærker og / eller handelsdresser fra Green Plank og må ikke kopieres, imiteres eller bruges, helt eller delvist, uden den forudgående skriftlig tilladelse fra Green Plank. Alle andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og Green Plank-navne eller logoer, der er nævnt heri, tilhører deres respektive ejere.
 6. BRUG AF SITE
  Green Plank giver dig en begrænset licens til at bruge dette websted, til at foretage legitime ordrer og indkøb og må ikke bruge dette websted til andre formål, herunder uden begrænsning, til at foretage nogen spekulativ, falsk eller svigagtig ordre eller enhver ordre i påvente af efterspørgsel. Sådan bevilling inkluderer ikke uden begrænsning: (a) videresalg eller kommerciel brug af webstedet og / eller teknologien eller indholdet deri; (b) indsamling og brug af produktlister eller beskrivelser; (c) foretage afledte anvendelser af webstedet og dets indhold; eller (d) anvendelse af dataindvinding, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsmetoder. Bortset fra som nævnt ovenfor, overføres du ikke nogen rettigheder eller licens ved implikation, estoppel eller på anden måde i eller under nogen patent-, varemærke-, copyright- eller ejendomsret til Green Plank eller tredjepart.

  Dette websted og indholdet leveret på dette websted må ikke kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, udsendes, transmitteres eller distribueres uden den skriftlige tilladelse fra Green Plank, bortset fra at du kan downloade, vise og udskrive de materialer, der er præsenteret på dette websted til kun licensformål forudsat at du ikke må, uden tilladelse fra Green Plank eller den respektive ophavsretsejer, (a) kopiere, offentliggøre eller lægge materiale på ethvert websted, computernetværk eller udsendelses- eller publikationsmedier, (b) ændre materialerne, og (c) fjerne eller ændre copyright, varemærker og andre ejendomsmeddelelser indeholdt i materialerne. Uautoriseret brug af dette websted og / eller materialerne på dette websted kan krænke gældende copyright, varemærke eller anden intellektuel ejendomslovgivning eller andre love.

  Du må ikke bruge, indramme eller anvende indramningsteknikker til at vedlægge nogen Green Plank-varemærke, logo eller anden proprietær information (inklusive billederne, der findes på dette websted, indholdet af en tekst eller layout / design af en side eller form indeholdt på en side ) uden Green Planks udtrykkelige skriftlige samtykke. Yderligere må du ikke bruge metatags eller anden ”skjult tekst”, der bruger et Green Plank-navn, varemærke eller produktnavn uden Green Planks udtrykkelige skriftlige samtykke.

 7. ALDER OG ANSVAR
  Du repræsenterer, at du er i tilstrækkelig lovlig alder til at bruge dette websted og til at skabe bindende juridiske forpligtelser for ethvert ansvar, du måtte pådrages som følge af brugen af dette websted. Du forstår, at du er økonomisk ansvarlig for al brug af dette websted af dig og dem, der bruger dine loginoplysninger.
 8. AFSLUTNING
  Du accepterer, at Green Plank efter eget skøn kan opsige din eller enhver autoriseret brugers adgangskode, konto eller brug af webstedet eller begrænse din eller enhver autoriseret brugers adgang til nogen komponent på dette websted af en eller anden grund, herunder uden begrænsning, på grund af manglende brug, eller hvis Green Plank mener, at du eller en autoriseret bruger har overtrådt eller handlet inkonsekvent med Vilkårene for anvendelse eller gældende love eller forskrifter. Green Plank kan også efter eget skøn og til enhver tid ophøre med at levere webstedet eller en del deraf med eller uden varsel. Du accepterer, at enhver opsigelse af adgangen til webstedet i henhold til enhver bestemmelse i brugsbetingelserne kan udføres uden varsel, og anerkender og accepterer, at Green Plank straks kan deaktivere eller slette din medlemskonto og alle relaterede oplysninger og filer på din konto og / eller forhindrer yderligere adgang til sådanne filer eller webstedet. Du accepterer endvidere, at Green Plank ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for ophør eller begrænsning af adgangen til webstedet.
 9. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER OG REPRÆSENTATIONER
  DIN BRUG AF SITE ER PÅ DIN ENESTE RISIKO. STEDET OG MATERIALERNE DERFOR LEVERES “SOM ER” OG “SOM TILGÆNGELIG” GRUNDLÆGGENDE. DU ERKENDER, AT DU ER RÅDGIVET AF GRØN PLANK TIL AT FORETAGE DIN EGEN DUE DILIGENCE MED HENSYN TIL DETTE SIDE. GRØN PLANK GØRER IKKE REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER, ELLER UDTRYKKELIGT ELLER IMPLISERET, AF ALT VILKENDE MED HENSYN TIL DEN GRØNNE PLANKSSIDE, DETS BETJENING, INDHOLD, OPLYSNINGER, MATERIALER.

  GRØNN PLANK UDTRYKKER ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER IMPLISERET, AF NOGEN VENDE MED HENSYN TIL DETTE WEBSTED ELLER DETS ANVENDELSE, INKLUDERER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SALGBARHED, TILGÆNGELIGHED FOR ET SÆRLIGT FORMÅL, AKTUELIGHED ELLER RETLIGHED ELLER RETLIGHED INDHOLDET ELLER DATA, DER FUNKTERES PÅ DENNE WEBSTED, TITEL OG IKKE-OVERVÆRKELSE, OG DE, DER ER OPSTÅET AF STATUT ELLER ANDET I LOV ELLER KVALITET ELLER FRA EN KURS OM HANDEL ELLER BRUG AF HANDEL.

 10. ANSVARSBEGRÆNSNING
  Du er enig i, at grønne planke, dens direktører, officerer, medarbejdere eller andre repræsentanter ikke skal være ansvarlige for skader, der opstår fra driften, indholdet, adgangen til eller brugen af webstedet. Du accepterer, at denne begrænsning af ansvaret er omfattende og finder anvendelse på alle skader af enhver art, herunder uden begrænsning direkte, indirekte, kompenserende, særlige, tilfældige, konkurrencedygtige og konsekvent skader, der indbefatter, men ikke begrænset til skader, BRUG, DATA ELLER ANDRE UMÆRKELIGE TAB (SELV HVIS GRØN PLANKEN ER RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SUKKELIGE SKADER).

  Under ingen omstændigheder SKAL DE AGGREGATE ANSVAR FOR GRØN PLANK (UDEN I KONTRAKT, GARANTI, TORT (INKLUDATION AF NEGLIGENCE), PRODUKTANSVAR, STRIFTANSVAR ELLER ANDRE TEORI) opstå ud fra eller vedrøre brugen af webstedet BETALTE GRØNN PLANK, SOM DER ER MINDRE.

  Visse love tillader ikke begrænsninger på underforståede garantier eller udelukkelse eller begrænsning af visse skader. Hvis disse love finder anvendelse, er nogle af eller alle ovenstående ansvarsfraskrivelser, ekskluderinger eller begrænsninger muligvis ikke gældende for dig, og du har muligvis yderligere rettigheder til dem, der er indeholdt heri.

 11. SKADESLØSHOLDELSE
  Du skal skadesløsføre, forsvare og holde uskadelig Green Plank og dens officerer, direktører, ansatte, konsulenter, repræsentanter og agenter for og imod ethvert tab, ansvar, krav, søgsmål, krav, skader, omkostninger eller udgifter, herunder uden begrænsning rimelig juridisk, regnskabsmæssige og andre professionelle gebyrer, der er bragt af eller på dine vegne ud over det heri beskrevne ansvar eller af tredjepart, der stammer fra eller i forbindelse med din brug eller nogen af dine autoriserede brugers brug af dette websted, herunder men ikke begrænset overtrædelse af du eller enhver autoriseret bruger af brugsbetingelserne. Green Plank forbeholder sig retten til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol med ethvert spørgsmål, med forbehold af skadesløsholdelse af dig, som ikke skal undskylde dine erstatningsforpligtelser.
 12. VÆRKTØJER & FUNKTIONER
  Alle værktøjer, funktioner, regnemaskiner osv. Leveres kun som høflighed. Alle resultater er estimater og skal bruges som sådan. Green Plank kan ikke holdes ansvarlig eller ansvarlig for oplysninger, der stammer fra brugen af de medfølgende værktøjer og funktioner på www.GreenPlank.eu.
 13. HVOR man kan købe / finde en pro / få et tilbud
  Green Plank garanterer ikke, at vi vil være i stand til at matche dine servicebehov med en serviceperson, eller at der er servicefagfolk i dit område, som enten er i stand til eller villige til at fuldføre dine servicebehov. Selvom vi tager visse skridt for at undersøge legitimationsoplysningerne for vores listede servicefagfolk, yder Green Plank ingen garantier eller repræsentationer vedrørende kompetencer eller repræsentationer for en sådan serviceperson eller kvaliteten af det job, han eller hun kan udføre for dig, hvis du vælger at beholde deres tjenester. Green Plank støtter eller anbefaler ikke tjenesterne til nogen bestemt serviceperson. Det er helt op til dig at indgå en direkte kontrakt eller på anden måde indgå aftale med en serviceperson, og vi garanterer ikke eller garanterer deres ydelse på jobbet eller resultatet eller kvaliteten af de udførte tjenester. Servicefagfolkene er ikke ansatte eller agenter i Green Plank, og Green Plank er heller ikke en agent for servicepersonalet. Green Plank udfører ikke og er ikke ansvarlig for nogen af de tjenester, du anmoder om, i din serviceanmodning. Dine rettigheder i henhold til kontrakter, som du indgår med servicefagfolk, styres af betingelserne i sådanne kontrakter og af gældende føderale, statslige, provinsielle og lokale love. Hvis du har en tvist med en serviceperson, skal du kontakte en sådan tvist direkte med servicepersonalet, OG DU ER BLEVET ENIGE OM FRIGIVELSE AF GRØNN PLANK (OG VORES OFFICIER, DIREKTORER, AFFILIATER, MEDARBEJDERE OG AGENTER) OG NOGEN ANDRE PERSONER, FIRM ELLER ELLER ENTITY (INKLUDATION VORES VIRKSOMHEDspartnere, som en produktproducent eller leverandør, der kan beskæftige de grønne planke med matematisk værktøj) FRA NOGEN SKADER ELLER KLAIMER (INKLUDATION AF Konsekvente og tilfældige skader) af ethvert slag eller natur, uanset, undgået ELLER UDELUKKET, OPSTÅR UDEN ELLER PÅ NOGEN måde, der er forbundet med sådanne tvister og dine forhandlere med SERVICEFAGER.
 14. LINKS
  Dette websted kan indeholde links til andre websteder, der udelukkende leveres som en bekvemmelighed for dig, og medtagelsen af ethvert link indebærer ikke godkendelse, undersøgelse eller verifikation fra Green Plank af det linkede websted eller information indeholdt deri. Green Plank er ikke ansvarlig for indholdet på andre websteder og fremsætter ingen repræsentation eller garanti for andre websteder eller indhold eller materiale på sådanne websteder. Hvis du beslutter at få adgang til andre websteder, gør du det på din egen risiko.
 15. FORHOLDET
  Forholdet mellem Green Plank og dig vil være forholdet mellem uafhængige entreprenører, og hverken af os eller nogen af vores respektive officerer, agenter eller ansatte vil blive holdt eller fortolket til at være partnere, joint ventures, fortrolige, ansatte eller agenter for den anden som en resultat af denne aftale eller brug af dette websted.
 16. LOVVALG
  Denne aftale og dens udførelse reguleres af svensk lovgivning for alle forhold, der stammer fra eller vedrører brugen af dette websted, hvad enten det gælder krav i kontrakt, erstatning eller på anden måde, uden hensyntagen til dets lovkonfliktbestemmelser. Du og Green Plank er enige om, at enhver årsag til handling, der kan opstå i henhold til denne aftale, skal påbegyndes og blive hørt ved den relevante domstol i Sverige, Skåne amt. Du og Green Plank er enige om at underkaste sig den personlige og eksklusive jurisdiktion for domstolene i Skåne i Sverige. Green Planks manglende udøvelse eller håndhævelse af nogen ret eller bestemmelse i Brugsbetingelserne udgør ikke et afkald på denne ret eller bestemmelse. Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse i brugsbetingelserne ugyldig, er parterne ikke desto mindre enige om, at retten skal bestræbe sig på at gennemføre parternes intentioner, som det afspejles i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i betingelserne Brug forbliver i fuld kraft og virkning. Du accepterer, at uanset hvilken statut eller lov der er modsat, skal enhver krav eller årsag til handling fra dig, der skyldes eller er relateret til brug af Produkterne og Tjenesterne eller Brugsbetingelserne, indgives inden for en (1) måned efter en sådan påstand eller årsag til handling opstod eller være for evigt spærret.
 17. OPGAVE
  Du må ikke tildele, formidle, underentreprise eller delegere dine rettigheder, pligter eller forpligtelser i henhold til dette.
 18. HELE AFTALEN
  Disse brugsbetingelser sammen med dem, der er inkorporeret heri eller henvist til heri, udgør hele aftalen mellem os vedrørende det her omhandlede emne, og det erstatter enhver forudgående forståelse eller aftaler (hvad enten det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt) vedrørende emnet og kan må ikke ændres eller ændres undtagen skriftligt eller ved at gøre sådanne ændringer eller ændringer tilgængelige på dette websted.